Kids

Wachtlijsten

Wachtlijsten

Een aantal groepen is helaas 'vol':  Voor een aantal leerjaren hebben wij een wachtlijst.

Wij zouden graag alle leerlingen die aangemeld worden, plaatsen op onze school. Ruimtegebrek beperkt onze mogelijkheden. Er zijn slechts 20 lokalen die als groepslokaal gebruikt kunnen worden. SWS Emmaüs telt 20 groepen: zes kleutergroepen, drie groepen 3, drie groepen 4 en van de groepen 5 t/m 8 telkens twee groepen.
Er zijn per leerjaar in principe 70 plaatsen. In de groepen 1 t/m 4 betekent dat gemiddeld ongeveer 23/24 leerlingen per groep.
(Een kleutergroep (1-2) start b.v. met 20/22 kinderen en telt aan het eind van het schooljaar 30/33 kinderen.)
De groepen 5 t/m 8 tellen maximaal 35 leerlingen.

We kiezen er bewust voor om de groepen 3 en 4 van de basisschool 'klein' te maken, omdat hier de 'basis' voor het verdere leren wordt gelegd. Bovendien kun je van oudere leerlingen gemakkelijker een grotere mate van zelfstandigheid vragen.

Om ervoor te zorgen dat de kleutergroepen niet boven de 32 leerlingen komen vragen wij de ouders van leerlingen die aan het eind van het schooljaar vier jaar worden om hun kind pas aan het begin van het nieuwe schooljaar in te laten stromen. Het moment waarop de kleutergroepen ‘vol ‘zijn (32 leerlingen) is elk jaar anders, omdat dit te maken heeft met de geboortedata van al onze nieuwe leerlingen. Zodra wij exact de datum van dit moment weten laten wij dat aan de desbetreffende ouders weten.