Nieuwsbrief 2020-2021 nr. 6 (19-11-2020)

Inhoudsopgave:

  1. Van onze MR
  2. De nieuwe rubriek: 5 vragen
  3. Mededeling van Broodje Emmaüs
  4. Gesprek met de inspectie
  5. Opbrengst van de kinderpostzegels
  6. Ooievaarspas van de gemeente
  7. Zet je licht aan!

 

 

     Van onze MR

    Deze keer was de agenda van de MR-vergadering kort, maar de onderwerpen waren zeker niet onbelangrijk. De begroting, corona en de transitie.
    
 
     De nieuwe rubriek: 5 vragen

    In deze Nieuwsbrief vragen wij weer u mening over een voor ons zeer belangrijke onderwerpen.

Deze keer 5 vragen over diverse onderwerpen. 

    
 
     Mededeling van Broodje Emmaüs

    De kinderen van de groep 7 en 8 spelen in de lunchpauze op het voetbalveld.

Overblijfouders houden daar toezicht.

Kinderen die thuis lunchen en om 13.45 uur naar school fietsen, vragen wij op het fietspad door te fietsen naar school.

Fietsen over het veld geeft gevaarlijke situaties en mee gaan voetballen, maakt dat de overblijfouders het overzicht verliezen.

Aan u de vraag om dit met uw kind uit groep 7 of 8 te bespreken, als het thuis eet tussen de middag.

Ook ouders fietsen helaas op voetpaden waardoor gevaarlijke situatie ontstaan.

Laatst is er zelfs een kind aangereden door een fietser op het voetpad naast de school.

Laten we er met elkaar alles aan doen om onze kinderen veilig de school binnen te laten gaan.

Wij verwachten dat u dit allemaal belangrijk vindt voor uw en onze kinderen.

Dus stap af en loop over voetpaden!

 

Bedankt namens de medewerkers van Broodje Emmaüs.

    
 
     Gesprek met de inspectie

    Afgelopen dinsdag hebben we als school een twee uur durend gesprek gehad met de inspecteur.

De inspectie bezoekt 4-jaarlijks alle scholen, waarbij het nieuwe toezichtskader meer gericht is op besturen en vanuit risico-analyses vervolgens ook richting scholen. Omdat bij de Emmaüs er weinig tot geen risico's zijn geconstateerd was het alweer even geleden dat er een inspectiebezoek plaats heeft gevonden. Om toch alle scholen eens in de vier jaar te bezoeken vindt er dan een gesprek plaats over de kwaliteitszorg van de school.

    
 
     Opbrengst van de kinderpostzegels

    Geheel corona-proof gingen maar liefst 120.000 basisschoolkinderen op pad met de verkoopbox of digitaal langs de deuren met een persoonlijke video. Hieruit blijkt dat de huidige omstandigheden en maatregelen geen belemmering hoeven te zijn om je in te zetten voor een ander.
    
 
     Ooievaarspas van de gemeente 

    Kinderen van 4 tot 18 jaar met een Ooievaarspas die in gemeente Leidschendam-Voorburg wonen, kunnen jaarlijks in het voorjaar bij Leergeld Leidschendam-Voorburg een schoolspullenpas aanvragen, waarbij kinderen in het basisonderwijs kunnen kiezen voor een tablet.
    
 
     Zet je licht aan!

    Wij gaan weer de donkere dagen tegemoet. Hierdoor fietsen de kinderen meer in het donker. Het is dus van belang dat de fietsverlichting op orde is!

Op school zullen wij extra aandacht besteden aan veilig fietsen in het donker, maar wilt u uw kind ook helpen door af en toe te roepen: Zet 'm aan!

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden