Nieuwsbrief 2020-2021 nr. 5 (05-11-2020)

    Inhoudsopgave:

  1. Protocol te laat en verzuim
  2. Onze nieuwe rubriek; "5 vragen": De resultaten van de vorige keer
  3. Advies mondkapjes
  4. Catecheseonderwerpen voor de komende periode
  5. Welkom in de Sint Maartenviering


     Protocol te laat en verzuim

    Kinderen behoren 25,5 uur per week op school te zitten. Wij proberen ervoor te zorgen dat deze 25,5 uur zoveel als mogelijk omgezet worden in effectieve leertijd. In dat kader willen wij ook dat kinderen zo min mogelijk te laat komen en/of lessen verzuimen.

Wij hebben hiervoor een protocol n.l. het protocol te laat en verzuim.

    
 
     Onze nieuwe rubriek; "5 vragen": De resultaten van de vorige keer

    In de vorige Nieuwsbrief van 15 oktober jl zijn wij de rubriek "5 vragen" gestart.

Op deze vragen is enthousiast gereageerd. Wij geven nu de resultaten in samenvatting aan u terug.

Wij danken alle inzenders voor hun reacties!

 

    
 
     Advies mondkapjes

    Wij constateren met de ouders dat de ruimte voor de school bij het halen en brengen vaak erg  vol is. Wij zullen er extra op letten dat de schooldeuren echt om 8.30 uur open gaan zodat de tijd van brengen optimaal benut wordt, waardoor er hopelijk meer spreiding zal zijn en er geen 'ophoping' van mensen op de stoep komt.

Verder willen wij de tip geven om bij het halen en brengen van uw kind(eren) een mondkapje te dragen. Hopelijk helpt dit ook corona er onder te krijgen.

    
 
     Catecheseonderwerpen voor de komende periode

    De eerste periode zit erop! Wij starten nu met de tweede periode van dit schooljaar : Van de herfstvakantie tot de kerstvakantie!

In deze periode behandelen wij de volgende 2 thema's:

  1. Aanpassen
  2. Verlichten
    
 
     Welkom in de Sint Maartenviering

    Kinderen tot 8 jaar zijn van harte welkom in de Sint Maartenviering in de Sint Martinuskerk in Voorburg.

Deze viering is as. zondag 8 november om 15.30 uur!

 

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden