Nieuwsbrief 2020-2021 nr. 3 (01-10-2020)

    Inhoudsopgave:

 

  1. Wij hebben een ouderraad
  2. Einde vereffening
  3. Bericht van onze MR
  4. Goed voorbereid voor als het echt nodig is!
  5. De spanning is voelbaar: De schoolfotograaf komt!
  6. Eerste Heilige Communie
  7. Uitnodiging Vertelviering
  8. Culturele uitjes even op on hold
  9. Proefles cadeau


     Wij hebben een ouderraad

    Op maandag 21 september om 17.00 uur is onze ouderraad opgericht! Wij zijn heel blij dat wij weer een leuke club welwillende ouders hebben gevonden die hand en spandiensten willen verlenen.

Zo kunnen de beoogde activiteiten van komend schooljaar doorgang vinden. Toch.....

    
 
     Einde vereffening

    Onze oudervereniging houdt op te bestaan. De activiteiten zijn overgenomen door de ouderraad die kortgeleden in opgericht.

Voor de ontbinding van de oudervereniging zal er nog, zoals dat juridisch heet,  een vereffening van het vermogen moeten plaatsvinden.

Daarvoor heeft de oudervereniging bij de Kamer van Koophandel een rekening en verantwoording gedeponeerd voor het afhandelen van het financieel overschot.

 

 

    
 
     Bericht van onze MR

   

Op 28 september was de eerste vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) van dit schooljaar. De MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. Wij praten mee over het beleid van de school en adviseren het bestuur. Voor een aantal belangrijke onderwerpen moet het bestuur instemming hebben van de MR. Op de website van de Emmaüs is meer informatie te vinden over de MR. Daar kunt u ook altijd onze vergaderstukken lezen.

    
 
     Goed voorbereid voor als het echt nodig is!

    Regelmatig lukt het ons niet om, als het echt nodig is, ouders te bereiken omdat wij niet de juiste telefoonnummers meer hebben. Dit is vervelend voor onze BHV-ers maar vooral voor het kind die op dat moment het liefst zo snel mogelijk een ouder wil zien.

Ook blijkt dat ouders van huisartsenpraktijk zijn gewisseld en ook dat niet hebben doorgegeven. Dat wordt dan in tijden van 'crisis' een hele onnodige puzzeltocht.

Vandaar het volgende verzoek: Wilt u als uw gegevens zijn gewijzigd dit doorgeven aan Corry Baars via cbaars@emmaus.lucasonderwijs.nl

 

    
 
     De spanning is voelbaar: De schoolfotograaf komt!

    Hij komt, hij komt, hij komt die goede.......schoolfotograaf.

Langzaam wordt de spanning in de school voelbaar want op maandag 5 en dinsdag 6 oktober a.s. komt de fotograaf.

"Hoe zal ik gaan en wat trek ik aan?" wordt de vraag die dit weekend beantwoord moet worden.

En staat dit wel bij de blauwe achtergrond die de fotograaf dit jaar meeneemt?

Alleen de broertjes en zusjes die op school zitten kunnen met elkaar op de foto.

die foto's worden ook op deze dagen gemaakt!

 

    
 
     Eerste Heilige Communie

    A.s. Zondag 4 oktober is het zo ver:

11 kinderen uit Leidschendam zullen hun eerste Heilige Communie doen!

    
 
     Uitnodiging Vertelviering

    Alle kinderen (tot 8 jaar) zijn van harte uitgenodigd voor de Vertelviering op Zondag 4 oktober 2020.

De viering begint om 15.30 uur in de Sint Martinuskerk in Voorburg.

oosteinde 56, 2271 EH Voorburg

 

Het thema van de viering is Franciscus en de wolf.

Neem je dierenknuffel mee!

 

    
 
     Culturele uitjes even op on hold

    I.v.m. corona en de maatregelen hebben wij besloten om de culturele uitjes even op on hold te zetten tot januari 2021. Wij vinden het m.n. voor de kinderen verdrietig, maar moeten wel dit besluit nemen.

Hopelijk kunnen na januari 2021 de geplande activiteiten wel doorgang vinden. 

    
 
     Proefles cadeau

    Trias heeft lange en korte cursussen muziek, dans, theater, musical, beeldend, mode en nieuwe media. Kinderen van de Emmausschool kunnen een GRATIS proefles volgen of cadeau doen met deze proeflesvoucher bij Trias in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ga voor meer informatie en aanmelden naar stichting-trias.nl of vraag direct een proefles aan door te mailen naar trias@stichting-trias.nl. Welke cursus kies jij?
    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden