Nieuwsbrief 2020-2021 nr. 2 (17-09-2020)

    Inhoudsopgave:

  1. Kanjertraining voor ouders afgelast
  2. Gezamenlijke brandoefening
  3. Jaaropening 2020
  4. Eerste heilige communie
  5. Koop bij onze kinderen!
  6. Gevondenvoorwerpententoonstelling


     Kanjertraining voor ouders afgelast

    Helaas moeten wij i.v.m. de corona maatregelen de geplande informatieochtend over de kanjertraining afgelasten.

Zodra wij mogelijkheden zien, zullen wij u daarover berichten.

 

    
 
     Gezamenlijke brandoefening

    Zoals elk jaar hebben wij ook dit jaar op de vrijdag in de eerste week onze gezamenlijke brandoefening gehad.
    
 
     Jaaropening 2020

    Elk jaar starten wij het schooljaar met een gezamenlijke opening in het theater. I.v.m. de corona leek dat dit jaar niet door te gaan. Maar dan ken je het organisatiecommitee nog niet..........
    
 
     Eerste heilige communie

    Op zondag 4 oktober doen de eerste communicanten, in een aangepaste viering, hun eerste heilige communie.
    
 
     Koop bij onze kinderen!

    Op woensdag 23 september gaat de jaarlijkse kinderpostzegelactie van start!

Ook onze kinderen van de groepen 7 & 8 doen mee!

    
 
     Gevondenvoorwerpententoonstelling

    Onze gevondenvoorwerpenkist puilt uit!

Woensdag 23 september a.s. staat alle kleding uitgestald op het kleuterplein!

Mist u iets, kom even langs.

Om 12.30 uur gaat alle kleding en spullen naar een goed doel!

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden