Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 19 (02-07-2020)

    Inhoudsopgave:

 

  1. Onze Emmaüs coronaproof?
  2. Veiligheid voor alles!
  3. Uitnodiging ALV oudervereniging
  4. Bericht uit de MR
  5. Herinnering: Verkiezing OMR, uw stem telt!
  6. Kindervertelviering : De Ark van Noach
  7. Kinderwoorddienst en Tienerkwartier na de zomervakantie
  8. Vroegboekkorting typecursus Typetuin verlengd!
  9. Musical Fabriek


     Onze Emmaüs coronaproof?

   

In de afgelopen maanden hebben wij samen met u geprobeerd de richtlijnen van het RIVM zo goed mogelijk uit te voeren.

Ouders brachten hun kinderen tot (op) het schoolplein en lopen nu zonder de extra aanwijzingen de afgesproken route.

In de school zijn alleen vaste overblijfouders actief, ook zij houden zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen.

 

    
 
     Veiligheid voor alles!

    De verkeersveiligheid gaat ons allen aan:

De paden langs de school zijn voetpaden! Ook die langs het kleuterplein en de nieuwbouw.

Er mag dus niet met de fiets of scooter op gereden worden!

Op het pad aan de overkant van het water mag wel gereden worden.

Wij merken dat het drukker wordt op het Schadeken. Denk aan onze en uw kinderen.

 

    
 
     Uitnodiging ALV oudervereniging

    Wij nodigen u van harte uit voor onze virtuele Algemene ledenvergadering
op 8 juli 2020.
Woensdag 8 juli 2020
Aanvang: 20.30 uur
Plaats: virtueel
    
 
     Bericht uit de MR

    22 juni was de laatste MR-vergadering van het schooljaar. Een vergadering met een volle agenda, want er moesten een aantal besluiten voorbereid worden om het volgend schooljaar goed te starten. Zo bespraken we het jaarplan en het zorgplan voor komend schooljaar. Ook de evaluaties van deze plannen kwamen aan de orde. Verder moet ook de inhoud van de schoolgids elk jaar vastgesteld worden en stond de vrijwillige ouderbijdrage op de agenda. De agendapunten over de werkdrukmiddelen en onderwijskundige veranderingen gingen over belangrijke veranderingen die volgend jaar op de Emmaüs gaan plaatsvinden. Daarover hebben we ook besluiten genomen.
    
 
     Herinnering: Verkiezing OMR, uw stem telt!

    Vorige week heeft u het verzoek gekregen om te stemmen voor de OMR van onze MR.

Bij deze de herinnering dat de verkiezing nog een week openstaat.

    
 
     Kindervertelviering : De Ark van Noach

    Graag nodigen wij alle kinderen (tot 8 jaar) uit voor de vertelviering De Ark van Noach.

zondag 5 juli 2020

Aanvang: 13.30 uur

Sint Martinuskerk in Voorburg.

    
 
     Kinderwoorddienst en Tienerkwartier na de zomervakantie

    U bent van harte welkom om een viering in de Martinuskerk bij te wonen. Meer informatie over maatregelen en aanmelding vindt u op 

https://rkvlietstreek.nl/vieringen-activiteiten/vieringen/

Tot de zomervakantie is er bij deze vieringen geen Kinderwoorddienst of Tienerkwartier.

 

    
 
     Vroegboekkorting typecursus Typetuin verlengd!

    Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar op RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
    
 
     Musical Fabriek

    Hier een berichtje van juf Irene en meester Pepijn, van theaterschool de Musical Fabriek.
    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden