Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 17 (04-06-2020)

    Inhoudsopgave:

 

  1. Wij mogen weer! Heerlijk
  2. Met spoed gezocht: Coördinator dinsdag

  3. Parkeerplaats voor de nso vrijlaten
  4. No to racism
  5. Bericht uit de MR
  6. De MR is op zoek naar u!

 

     Wij mogen weer! Heerlijk

    Dit artikel heeft dezelfde titel als het eerste artikel van de vorige Nieuwsbrief. Maar nu mogen wij helemaal open! Per maandag 8 juni zijn alle kinderen weer van harte welkom! 
    
 
     Met spoed gezocht: Coördinator dinsdag

    Nogmaals een dringende oproep voor een coördinator voor de dinsdag. Wij hebben deze coördinator echt per direct nodig om de overblijf te kunnen blijven organiseren. Zonder voldoende vrijwilligers geen overblijf!
    
 
     Parkeerplaats voor de nso vrijlaten

    Op het Schadeken hebben wij voor de school een parkeerplaats speciaal voor het vervoer van kinderen naar de NSO.

Vriendelijk verzoek om deze parkeerplaats vrij te maken en te laten vanaf 14.45 uur zodat deze parkeerplaats gebruikt kan worden door medewerkers van de NSO.

                 

 

    
 
     no to racism

    Onze school spreekt zich uit tegen racisme! 
    
 
     Bericht uit de MR

    Onze MR heeft op 14 mei vergaderd.

 

    
 
     De MR is op zoek naar u!

    Betrokken zijn bij de school van uw kind?

Een enthousiaste MR versterken?

De MR is op zoek naar u!

We zoeken één enthousiaste ouder, die een bijdrage wil leveren aan het beleid en de kwaliteit van de Emmaüs. Per nieuw schooljaar komt er een plek vrij in de Medezeggenschapsraad (MR).

Dit betekent dat wij op zoek zijn naar 1 nieuwe ouder die de MR wil versterken!

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden