Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 12 (12-03-2020)

    Inhoudsopgave:

 

 1. Update coronavirus
 2. Ruud Veltenaar
 3. Oproep voor invalleerkrachten
 4. Klankbordgroep Identiteit
 5. Moskeebezoek groepen 7
 6. Bericht uit de MR
 7. Catechese: Op weg naar Pasen
 8. Welkom nieuwe I.B.-er bovenbouw
 9. Ook voor de school was het Valentijnsdag
 10. Van onze oudervereniging
 11. Kinderkleding- en Speelgoedbeurs 
 12. Mazzel Kids Praise
 13. Kliederkerk


     Update coronavirus

Vanmiddag is er een extra persconferentie geweest. Zoals u mogelijk heeft vernomen gaan de scholen niet dicht, maar gaan de evenementen van meer dan 100 personen niet door.

 

Daarnaast vragen wij u extra alert te zijn op het volgende en dit advies voor uw kinderen ook op te volgen:

* Iedereen in Nederland blijft thuis bij griep-, koorts- of hoestklachten en vermijdt sociaal contact.

 

Wij zullen u morgen in een aparte brief verder informeren.

    
 
     Ruud Veltenaar komt ...

    Heeft u zich al opgegeven voor de ouderavond met Ruud Veltenaar!

A.s. dinsdag komt hij voor de tweede keer bij ons op school praten. Nu over hoe wij als school ons onderwijs moeten veranderen om onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de veranderende wereld.

Hij start op 19.30 uur, maar de school is open vanaf 19.15 uur voor een kopje koffie!

U kunt zich opgeven bij de directie of via info@emmaus.lucasonderwijs.nl

 

We houden de richtlijnen van de RIVM rondom Coronavirus nauwlettend in de gaten. We zitten nog niet boven de 100 personen, maar nogmaals: wij houden de richtlijnen goed in de gaten en zullen van daaruit besluiten en informeren.

    
 
     Oproep voor invalleerkrachten

    Het nijpend tekort aan leerkrachten en invalleerkrachten maakt het bemannen van de groepen en elke dag er weer voor zorgen dat er voor elke groep weer een leerkracht staat tot een echte uitdaging.

Vandaar de volgende oproep: Welke ouder met onderwijsbevoegdheid zou in geval van nood willen invallen op onze mooie school? 

U kunt zich opgeven bij Petra Vos of via pvos@emmaus.lucasonderwijs.nl

 

    
 
     Klankgroep Identiteit

    Deze klankbordgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders, houdt zich al vele jaren bezig met de identiteit van de school. Vooral met de wijze waarop we daar inhoud aan geven.

Op initiatief van deze Klankbordgroep brengen wij al sinds zeker 15 jaar bezoeken aan geloofsruimten en verzorgingshuizen in verschillende leerjaren en nodigen wij mensen uit die

in het licht van de identiteit iets te melden hebben.

Zo gaan de kleuters op bezoek in een zorgcentrum in Leidschendam, brengen de groepen 3 en 4 een bezoek aan een P.C. en R.K. kerk, wordt in de groepen 5 verteld door een vluchteling over zijn leven.

In de groepen 6 en 7 wordt een bezoek gebracht aan een synagoge en een moskee. (Zie voor verslag Moskeebezoek elders in deze NB)

De groepen acht nodigen ieder jaar een straatpastor uit die vertelt over zijn werk.

 

Naast de lessen uit de methode Trefwoord, het organiseren van vieringen proberen wij ook hierdoor inhoud te geven aan de Christelijke identiteit van onze school.

 

    
 
     Moskeebezoek groepen 7

    Afgelopen woensdag 3 maart zijn de groepen 7 in het kader van de identeit naar de moskee El-Tawheed (God is Eén) in Leidschendam geweest!
    
 
     Bericht uit de MR

    Op 9 maart was er weer een vergadering van de medezeggenschapsraad (MR). Op de agenda stond de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E), de visie op de formatie, het onderhoudsplan, de jaarrekening en tot slot de transitie. Uiteraard hebben we ook gesproken over het Corona-virus. De Emmaüs heeft er zelf gelukkig nog niet direct mee te maken gekregen. Maar zo nodig is de school voorbereid om maatregelen te treffen. Verder hebben we (onder he genot van een afscheidstaartje) nog stil gestaan bij het afscheid van Wieneke. Zoals bekend gaat zij de Emmaüs verlaten. Daarom moet zij ook afscheid nemen van de MR.
    
 
     Catechese: Op weg naar Pasen

    De catechesemethode Trefwoord neemt ons mee op weg naar Pasen met de volgende 4 thema's:

Ontbreken

Verbinden

Volgen

en Stilstaan

 

    
 
     Welkom nieuwe I.B.-er bovenbouw

    In de vorige Nieuwsbrief hebben wij melding gemaakt dat Wieneke Grootaarts onze school gaat verlaten.

Na een goede sollicitatieprocedure hebben wij een goede, geschikte kandidaat gevonden.

    
 
     Ook voor de school was het Valentijnsdag!

   

 

Op 14 februari lag er voor de school een Valentijnskaart in de teamkamer. In de binnenkant van de kaart stonden lieve woorden!

Ook de direcite kreeg een chocoladedoos in de vorm van een hart.

Wij waren allen blij verrast en hebben natuurlijk geprobeerd om de afzender te achterhalen en zoals dat hoort is ons dat niet gelukt!

Wel willen wij onze "Valentijnen" bedanken!

    
 
     Van onze oudervereniging

    Binnenkort ontvangt u de vraag om de ouderbijdrage te betalen voor dit lopende schooljaar. Met dat geld kan de oudervereniging een hele hoop extra dingen organiseren voor de kinderen op school.
    
 
     Oproep

    Graag willen wij u vragen om mee te werken aan een onderzoek en daarvoor een (korte) online enquête in te vullen.

U heeft als ouder of verzorger een belangrijke rol als het gaat om passend onderwijs. Daarom willen we graag van u weten wat u vindt van passend onderwijs. Uw mening is belangrijk voor het verbeteren van passend onderwijs in de regio Haaglanden en dus voor uw kind.

    
 
     Kinderkleding- en Speelgoedbeurs 

    Op de Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Bezuidenhout en Mariahoeve kunnen ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar hun kinderkleding en speelgoed laten verkopen en zelf hun inkopen doen voor het nieuwe seizoen! 

 

De zomereditie van de Kinderkleding- en Speelgoedbeurs is dit jaar op 4 april  van 11.00-13.30 uur op onze nieuwe locatie WDC Mariahoeve Ivoorhorst 155 Den Haag. 

 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via dit mailadres of via kinderkledingbeurs070@gmail.com.

 

 

 

    
 
     Mazzel Kids Praise

    Zondag 15 maart 2020 is er weer Mazzel Kids Praise  

van 16.00-17.00 uur. Thema: ‘Jozef, God is trouw’

Plaats: Kruisheuvelkerk Burg Roeringlaan 6, Leidschendam.

    
 
     KLIEDERKERK op zondag 22 maart a.s.

    Op 22 maart wordt er Kliederkerk georganiseerd in de Kruisheuvelkerk aan de Burg. Roeringlaan 6 in Leidschendam.  Kinderen van alle leeftijden, ouders, opa’s en oma’s, buren en andere bekenden zijn welkom van 10.00 tot 12.00 uur. Ongeacht geloofsachtergrond. Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden