Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 11 (20-02-2020)

    Inhoudsopgave:

 

  1. Ruud Veltenaar
  2. Jaarplan 2019-2020
  3. Telefoons, Social Media en AVG… onderdeel van de opvoeding?!

  4. Viering Kruisheuvelkerk
  5. Het feest der feesten ook boven de grote rivieren een groot succes!
  6. Superleuke sportdag in de voorjaarsvakantie!

  7. Vrijwilligers gezocht als schoolmaatje van nieuwkomers

 

 

     Ruud Veltenaar

    Ruud Veltenaar komt op dinsdagavond 17 maart nog een keer naar onze school. De vorige keer heeft hij vooral gesproken over de veranderende wereld en het veranderende klimaat. Op 17 maart zal hij vooral inzoomen op hoe het onderwijs in de toekomst zou moeten veranderen om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op die veranderende wereld en hoe hij denkt dat onze school daarop zijn curriculum zou moeten aanpassen.

Heeft u al 17 maart in uw agenda gezet?

    
 
     Jaarplan 2019-2020

    Jaarplan 2019-2020 is een afgeleide van het schoolplan 2019-2023.

In januari 2020 maken wij een tussentijdse balans op. Hoe verlopen de gemaakte plannen; welke actiepunten verdienen nog aandacht enz.?

 

    
 
     Telefoons, Social Media en AVG… onderdeel van de opvoeding?!

    Soms hoor je dat m.n. kinderen in de problemen komen door verkeerd gebruik van social media. Ook op onze school worden wij wel eens geconfronteerd met zaken waar wij liever niet mee te maken krijgen. Wij hebben hiervoor enkele regels en aanbevelingen op papier gezet. Hopelijk zal dit m.n. de kinderen helpen om zorgvuldiger om te gaan met social media.
    
 
     Viering Kruisheuvelkerk

    Zondagmorgen 9 februari 2020 was de gezinsviering in de Kruisheuvelkerk. De viering ging over het verhaal van Jona.

 

 

    
 
     Het feest der feesten ook boven de grote rivieren een groot succes!

    Je hoort wel eens dat carnaval alleen écht gevierd wordt onder de grote rivieren en dat daarboven men geen carnaval kan vieren. Maar dan zijn ze nog niet op de Emmaüs in Leidschendam geweest.

    
 
     Superleuke sportdag in de voorjaarsvakantie!

    De voorjaarsvakantie staat voor de deur! Ook dit schooljaar organiseert Sport en Welzijn (SenW) weer een superleuke sportdag met veel verschillende en nieuwe sporten!

 

    
 
     Vrijwilligers gezocht als schoolmaatje van nieuwkomers

    Op een aantal basisscholen in Leidschendam-Voorburg waar nieuwkomerskinderen met een vluchtelingenachtergrond worden opgevangen, gaat binnenkort een schoolmaatjesproject van start. Nieuwkomerskinderen beginnen op school met een achterstand. Hoe beter hun ouders samen optrekken met school, hoe beter hun kinderen het zullen doen! Vrijwilligers zullen in dit project de nieuwkomersgezinnen helpen om beter te communiceren en gelijkwaardig samen te werken met school.
    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden