Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 9 (16-01-2020)

    Inhoudsopgave:

  1. Staking 30 & 31 januari 2020
  2. Kerstactie Emmaüs
  3. Ruud Veltenaar
  4. Van onze Oudervereniging
  5. Collega's gaan op studiereis naar Londen
  6. Kwadraad
  7. Schaak- & damtoernooi
  8. Zeer leuke activiteit voor de zondagmiddag


     Staking 30 & 31 januari 2020

    Wij zijn het zat!

U kunt hier lezen waarom.

 

En wij hopen dat u ons wilt steunen in onze actie om te zorgen voor goed onderwijs voor uw en onze kinderen. 

Dit kan o.a. door de ouderpetitie te ondertekenen op https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie

Hartelijk dank!

    
 
     Kerstactie Emmaüs

    De kerstactie voor Artsen zonder Grenzen is een groot succes geworden! De kinderen hebben met hun enthousiaste acties veel, heel veel geld opgehaald. Wel.......
    
 
     Ruud Veltenaar

    In vorige Nieuwsbrieven hebben wij reeds de komst van Ruud Veltenaar aangekondigd.

Helaas is de datum komen te vervallen. Hij komt niet op 3 februari 2020.

Hij komt nu op dinsdag 17 maart 2020 van 19.30 tot 20.30 uur praten over de ontwikkelingen in de wereld en in onderwijsland en wat dit voor de transitie van de Emmaüs kan betekenen. Noteert u alvast deze datum in uw agenda. 

 

Hij komt wel voor de kinderen op 3 februari van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Hij zal met de kinderen praten over de ontwikkelingen en veranderingen in de wereld en dat daar ook ander onderwijs bij hoort.

    
 
     Van onze Oudervereniging

    Allereerst de beste wensen voor 2020! 

 

We kijken terug op een geslaagde decembermaand met allemaal festiviteiten waar de OV aan heeft bijgedragen. Niet alleen met mankracht, maar ook een gedeelte van de ouderbijdrage wordt hiervoor gebruikt. De kinderen hebben genoten en daar doen we het voor! Maar ook de kerstborrel voor ouders/ verzorgers was zeer geslaagd. Leuk om te zien dat dit nog steeds gewaardeerd wordt. 

 

We kijken uit naar de eerstvolgende activiteit: Carnaval! 

    
 
     Collega's gaan op studiereis naar Londen

    Ook dit schooljaar gaan weer 3 leerkrachten op studiereis naar Engeland.

 

    
 
     Kwadraad

    In het voorjaar starten er 3 trainingen vanuit Kwadraad op de Waterlelie in Leidschendam, waar nog leerlingen aan kunnen deelnemen. Alle trainingen zijn gesubsidieerd door de gemeente en dus gratis voor ouders. 
    
 
     Schaak- & damtoernooi

    Op woensdagmiddag 22 januari, 29 januari en 5 februari vinden de jaarlijkse schaak- en damtoernooien plaats.

Het is nog mogelijk om uw kind op te geven voor de damtoernooien.

Mocht uw kind nog deel willen nemen aan het schaaktoernooi dan kunt u of kan uw kind zich rechtstreeks bij meester Walter aanmelden.

Starttijd 13.00 uur, eindtijd 15.45 uur.

De prijsuitreiking is om 15.30 uur, hierbij bent u uiteraard van harte welkom.

    
 
     Zeer leuke activiteit voor de zondagmiddag

    Zondag 19 januari 2020 is er in de Kruisheuvelkerk een optreden van Matthijs Vlaardingerbroek met de voorstelling “iedereen heeft een talent”.
    
 
     Voor wie wil....

    Op de werktafel bij de groepen 4 liggen donderdag en vrijdag prentenboeken en leesboeken die over zijn op onze school.

Weggooien is zonde, vandaar dat wij ze hebben uitgestald opdat wie ze mee wil nemen ze mee kan nemen!

 

Verder zijn er nog prachtige prentenboeken geschreven door Karel Eijkman met prachtige bijbelverhalen! 

 

 

Vrijdag gaan we ze weg gooien.

  

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden