Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 8 (19-12-2019)

    Inhoudsopgave:

 

 1. SWS Emmaüs stuurt voor het eerst een groep één dag naar huis
 2. De Talentic op zoek naar talenten
 3. Bisschop van den Hende schenkt onze school een kerstgroep
 4. Artsen zonder grenzen
 5. Kerstgedachte Leiden bedankt de gulle gevers
 6. Kerst presentjes eenzame ouderen
 7. Uitnodiging Kerstviering Sint Martinuskerk
 8. Zomaar een gedachte naar Kerst
 9. Van vier naar vijf verplichte invalbeurten

 10. Kinderkerstdienst
 11. Controle door de leerplichtambtenaar
 12. Nog even nagenieten!
 13. Prettige feestdagen

 

     SWS Emmaüs stuurt voor het eerst een groep één dag naar huis

    Op vrijdag 13 december 2019 hebben wij, met pijn in ons hart, voor het eerst in de geschiedenis van de school, een groep een hele dag naar huis moeten sturen, omdat er geen leerkrachten beschikbaar waren om deze kinderen les te geven. 
    
 
     De Talentic op zoek naar talenten

    In het kader van de tansitie zijn er enkele bootjes als pilot gaan varen: Het bootje thematisch werken, het bootje groepsdoorbrekend werken, andere vorm van rapportage (digitaal portfolio) en... het bootje "De Talentic".

Dit bootje is 6 december begonnen met een nieuw experiment: Door middel van workshops proberen om kinderen hun talenten te ontdekken.

Op vrijdagmiddag 6 december kregen de groepen 4M/P, 6C en 8R/M  2x een uur een workshop. U moet dan bijv. denken aan een workshop Programmeren, Denktank, Ritme, Schrijf een verhaal, "Proefjes" maar ook "Over de kop" waarin kinderen leren een salto achterover te maken in de gymzaal.

Na een workshop van 45 minuten wordt echt stilgestaan bij de vraag: Welke talenten heb je bij jezelf ontdekt? Wat vind je leuk? Wat kan je goed? Waar krijg je energie van? Waar wil je meer van?

Maandag 16 december was de 2e ronde. In het nieuwe jaar volgen nog ronde 3 en 4. 

Daarna volgt natuurlijk de evaluatie en de hamvraag: Hoe en wat gaan we uitrollen voor de ander groepen?

 

 

    
 
     Bisschop van den Hende schenkt onze school een kerstgroep

    Afgelopen vrijdag werd onze school verblijdt met het bezoek van bisschop Van den Hende van Rotterdam. Hij kwam niet met lege handen, maar schonk ons een prachtige kerstgroep voor in onze kerststal.

    
 
     Artsen zonder grenzen

    Dit jaar willen we met onze Kerstactie geld ophalen voor Artsen Zonder Grenzen, een organisatie die medische hulp biedt in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. 

Het geld mag op school ingeleverd worden, maar kan ook rechtstreeks op de door ons aangemaakte actiepagina overgemaakt worden op www.Actiezondergrenzen.nl “doneer nu”, en dan kiezen voor  “een persoon” en dan “Emmaüs helpt”. Daar wordt dan bijgehouden hoeveel geld we al hebben opgehaald.

 

Wij durven in te zetten op 2500 Euro, met de hele school.

Dat moet toch lukken?

Doet u ook mee?

    
 
     Kerstgedachte Leiden bedankt de gulle gevers

    Lieve gulle gevers,

 

 

Dit jaar is de inzameling van de Kerstgedachte weer een mega groot succes geweest.
Alleen al voor de inzameling in Leiden zijn er 596 cadeaus ingepakt!!

Daarnaast is er in Haarlem en Amstelveen ook een bijzonder grote bijdrage geleverd.

 

De organisatie Libertas heeft dit jaar de verspreiding van de cadeaus in Leiden verzorgd.

De cadeaupakketten zijn afgeleverd bij verschillende uitgiftepunten.

Zonder al uw mooie spullen hadden wij dit niet kunnen doen.

Wij willen u daarom allemaal enorm bedanken voor uw bijdrage.


Namens het Kerstgedachte Leiden team prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2020.

 

    
 
     Kerst presentjes eenzame ouderen

    Dit jaar gaan 2 kinderen van groep 6 C kerstpresentjes uitdelen aan eenzame ouderen in de Mantel in Voorburg. Een geweldig initiatief! Bedankt groep 6C en allen die hebben meegewerkt om dit mogelijk te maken!

Dit is een ware kerstgedachte!

 

    
 
     Uitnodiging Kerstviering Sint Martinuskerk

    U wordt van harte uitgenodigd voor de Kerstviering op dinsdag 24 december 2019, 17 uur.

Deze viering is speciaal voor de kinderen uit de onderbouw.

    
 
     Zomaar een gedachte naar Kerstmis

    Op de radio klonk het lied: zing,vecht,huil,bid,lach,werk en bewonder - niet zonder ons.  Bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis begon de werkelijke betekenis hiervan door te dringen toen ik aan de kerststal dacht en aan de samenleving, waar het voor velen niet mee valt om zich staande te houden, sommigen onder ons slaan gezamenlijk de handen ineen, anderen doen heldhaftig een poging om het alleen te redden en dat aan de buitenwereld niet te laten zien . . .
Het Kind in de kribbe, als we daar in stilte naar kijken en ons hart openstellen voor wat Hij ons zeggen wil, kunnen we horen dat ook in Zijn gedachten de tekst van dit lied een grote rol speelt, want is niet juist Hij degene, die deze woorden in onze wereld gebracht heeft, en Die ons er steeds van probeert te doordringen dat we niet zonder Hem hoeven te vechten en te lachen en te huilen . . .
Niet zonder ons, dat houdt ook in, dat we af en toe ook onze eigen deur moeten openmaken naar anderen toe, hun toegang moeten geven in onze belevingswereld om te ontdekken dat er nog steeds mensen bestaan die met ons willen vechten en lachen en huilen . . zoals ook anderen mogen ontdekken dat zij op onze steun kunnen rekenen . . .
Als we de komende dagen naar het Kind in de kribbe kijken, dan hoop ik dat we in de stilte Zijn woorden kunnen verstaan.
    
 
     Van vier naar vijf verplichte invalbeurten

    Maakt u gebruik van de overblijf voor uw kind en bent u geen vaste Overblijfouder? Dan roepen wij u een paar keer per schooljaar op voor een verplichte invalbeurt*. Wij hebben het aantal invalbeurten altijd kunnen beperken tot maximaal vier per gezin per schooljaar. Helaas zijn wij nu gedwongen u in te roosteren voor een vijfde invalbeurt.
    
 
     Kinderkerstdienst

    De Kruisheuvel nodigt u van harte uit voor de kinderkwerstdienst op dinsdag 24 december om 19.00 uur in de Kruisheuvelkerk aan de Burg. Roeringlaan 6 (Leidschendam) o.l.v. ds. Fulco de Vries Bouwstra

Iedereen mag verkleed komen als een figuur uit het kerstverhaal. We gaan zingen, kaarsjes aansteken en samen kijken en luisteren naar het kerstspel. Na afloop is er chocomelk en kerstbrood. Entree vrij.
Kom je ook? Neem gerust je papa, mama en opa en oma mee!

    
 
     Controle door de leerplichtambtenaar.

    Ook dit schooljaar zal er weer een aantal momenten zijn waarop de leerplichtambtenaar speciale controle verricht op de scholen.

Zo ook op vrijdagmorgen 20 december.

 

    
 
     Nog even nagenieten!

    Wat hadden wij een bijzondere aankomst van Sint Nicolaas! Uniek! Met 2 brandweerwagens kwam Sint op onze school aan en hoewel het er niet naar uit zag kwam alles toch goed dankzij onze hulpverleners!

Wilt u nog even nagenieten, dan kan dat:

 

https://www.flickr.com/photos/roosphotos/albums/72157712203983797 

 

Met dank aan onze 'schoolfotograaf' voor de fantastische foto's!

 

    
 
     Prettige feestdagen

   

Het team van de s.w.s. Emmaüs

 

wenst u gezegende kerstdagen

 

en een gezond en gelukkig 2020

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden