Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 5 (07-11-2019)

    Inhoudsopgave:

 1. Studiedag 18 oktober: Wij kunnen het verschil maken
 2. Broodje Emmaüs:Word jij onze nieuwe voorzitter?
 3. Het onderwijs staakt! Waarom eigenlijk?
 4. Studiedagen 7&8 november
 5. Rapporten op 22 november mee
 6. De bibliotheek moet blijven!
 7. Welkom & betrokkenheid & zelfstandigheid.
 8. Kanjertrainingdagen in de groepen 7
 9. Trefwoord voor de komende periode
 10. Schoolbelofte
 11. Kids Praise op zondag 17 november
 12. Uitnodiging Kinderwoorddienst en tienerkwartier


     Studiedag 18 oktober: Wij kunnen het verschil maken

    Vrijdag 18 oktober had het team een studiedag samen met 4 andere scholen op het Corbulo College in Voorburg. Thema van de studiedag was: wij kunnen het verschil maken. Voor ouders maar zeker ook voor kinderen!

Na een zeer geslaagde dag startte aan het eind van de dag de herfstvakantie.

    
 
     Broodje Emmaüs: Word jij onze nieuwe voorzitter?

    Per dag blijven er gemiddeld 500 kinderen over. En ons team bestaat uit circa 120 vrijwilligers. Broodje Emmaüs is hiermee een grote overblijforganisatie, die vraagt om een goede dagelijkse en bestuurlijke leiding. Wij zijn op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter die vanaf volgend schooljaar het stokje overneemt van voorzitter Rebecca van der Helm.  
    
 
     Het onderwijs staakt! Waarom eigenlijk?

    Op woensdag 6 november is de school dicht. Wij staken! Heel onderwijs Nederland staakt!

Maar waarom eigenlijk?

    
 
     Studiedagen 7 & 8 november

    Op donderdag en vrijdag 7 & 8 november heeft het team een 2 daagse studiedag in Delft.

Deze studiedagen staan geheel in het teken van de op handen zijnde transitie.

    
 
     Rapporten op 22 november mee

    De rapporten gaan mee op vrijdag 22 november. Er gaan 2 data rond, te weten de 15e en de 22e, maar het is duds 22 november.

Via Social Scools zult u wel per 15 november worden uitgenodigd voor de rapportavonden van 25-27 november.

 

    
 
     De bibliotheek moet blijven!

    Update Red de Leidschendamse bibliotheek!

Sinds het initiatief van start is gegaan, hebben bijna 900 mensen de petitie getekend en zijn alle basis,- en middelbare scholen, kinderopvangorganisatie, ouderenorganisaties, kerken en de moskee betrokken bij de petitie.

    
 
     Welkom & betrokkenheid & zelfstandigheid.

   

U bent net als uw kinderen van harte welkom in de school! Wij vinden ouderbetrokkenheid ook erg belangrijk. Naast ouderbetrokkenheid en welkom voelen willen wij graag gezamenlijk werken aan de zelfstandigheid van kinderen.

Een kind in de onderbouw kan bijv. prima zijn eigen rugtas dragen.

Om die reden vragen wij u ook om uw kind uit groep 4 met regelmaat alleen de school binnen te laten gaan. Dit omdat kinderen hieraan groeien en zich zelfstandiger gaan bewegen in de school.

Het is belangrijk om de grenzen van het “zelf doen” langzaam te verleggen.

    
 
     Kanjertraining dagen in de groepen 7

    Al enkele jaren organiseren wij voor de groepen 7 een kanjertrainingsdag.

Deze dagen hebben plaatsgevonden op vrijdag 1 en maandag 4 november jl.

    
 
     Trefwoord voor de komende periode

    In de periode die voor ons ligt, die van de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie, worden de volgende thema's in het kader van catechese behandeld:

1. Geheimhouden

2. Geloven

3. Gelukwensen

4. Zorgen

Deze periode wordt afgesloten met een kerstviering waarin kinderen de vraag wordt gesteld: Geloof je in vrede?

 

 

    
 
     Schoolbelofte

    Tijdens de Dag van de Duurzaamheid hebben de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 allerlei beloftes gedaan om in de school duurzamer om te gaan met ons milieu.

Als groter geheel hebben wij één grote belofte gedaan: Het terugdringen van het vele plasticafval. De kinderen kunnen het niet alleen en hebben uw steun nodig!

    
 
     Kids Praise op zondag 17 november

    Kom jij ook?!? Naar de Kids Praise op zondag 17 november van 16 tot 17 uur, in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6 in Leidschendam. 

Het thema is dit keer “Vruchten van de geest”. 

    
 
     Uitnodiging Kinderwoorddienst en tienerkwartier

    Alle kinderen zijn van harte welkom tijdens de Kinderwoorddienst en tienerkwartier op zondag 10 november om 9.30 uur in de sint Martinusparochie in Voorburg.

Thema: Sint Maarten

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden