Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 2 (19-09-2019)

    Inhoudsopgave:

 1. Help mee op de Dag van de Duurzaamheid!
 2. Kanjertraining voor ouders
 3. Schoolbrengweek: 16 tot en met 20 september
 4. Kamp groep 8
 5. Gezamenlijke brandoefening
 6. Jaaropening 2019
 7. Gelukkig hebben wij de bewakingsdienst nog
 8. Welkom in de school vs zelfstandigheid van de kinderen
 9. Start Kinderpostzegelactie
 10. Judolessen
 11. Schoolmaatschappelijk werk

 12. Sport en Welzijn laat er geen GRAS over groeien
 13. Volop bedrijvigheid op het Binnenplein!
 14. Dag van de leerkracht
 15. Red de Leidschendamse bibliotheek!

 

     Help mee op de Dag van de Duurzaamheid!

    Op 10 oktober gaan we 's middags in de bovenbouw (groepen 6, 7, 8) aandacht besteden aan de Dag van de Duurzaamheid. Dit project is een initiatief van school en een 4-tal ouders. Ter voorbereiding op deze dag krijgen leerlingen een kleine huiswerkopdracht mee. Verder zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders.
    
 
     Kanjertraining voor ouders

    U komt toch ook?!
Op De Emmaüs werken wij met de Kanjertraining (www.kanjertraining.nl ) als basis voor ons pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
De Kanjertraining draait om vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Alle teamleden en kinderen op de Emmaüs werken met deze methode en u heeft vast ook weleens over de petjes gehoord.

    
 
     Schoolbrengweek: 16 tot en met 20 september

    Al 17 jaar organiseert SCHOOL op SEEF de Schoolbrengdag. De dag is in de loop der jaren uitgegroeid van een lokale actie tot een evenement in de hele provincie Zuid-Holland. Vorig jaar deed een recordaantal van 200 scholen aan de Schoolbrengdag mee. Dit jaar groeit de dag nog verder, tot de SCHOOLBRENGWEEK.

We onderschrijven dit principe en roepen alle ouders en leerlingen op om morgen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan en dit mooie streven zoveel als mogelijk de rest van het schooljaar vast te houden.

    
 
     Kamp groep 8

    Onze jarenlange ervaring (35 jaar) met het kamp van groep 8 is dat het een hele boost geeft aan de groepsdynamica en het welbevinden van de kinderen. De leerkrachten van de groepen 8 vinden het jammer dat kinderen maar een betrekkelijk korte periode 'genieten' van die boost en dat welbevinden. Daarom hebben zij voor dit jaar de keuze gemaakt om het kamp aan het begin van groep 8 te laten plaatsvinden en wel van 2- 4 oktober.

 

    
 
     Gezamenlijke brandoefening: Geen paniek!

    Op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar, vaste prik, gaat altijd het brandalarm af voor de gezamenlijke brandoefening! Het tijdstip op de dag is dan niet bekend, maar de oefening wordt in die eerste week wel voorbereid en dat is wel nodig, zeker voor de jongste kinderen en de kinderen die voor het eerst op school zitten.

 

Het ging heel goed. Binnen 1 1/2 minuut stonden een kleine 1000 kinderen met hun leerkrachten/begeleiders buiten en na 5 min. 41 sec. konden alle kinderen weer naar binnen.

 

    
 
     Jaaropening 2019

    Wij zijn nu eindelijk echt van start: Het jaar is nu officieel geopend!
    
 
     Gelukkig hebben wij de bewakingsdienst nog

    Wij wisten niet dat wij op school een bewakingsdienst hadden, maar op maandag 9 september stond de bewaking wel degelijk in de gang van de groepen 5, 6 & 7. Zij controleerden wie er wel of niet de zone van de groepen 5, 6 & 7 in mochten en checkten alle tassen op vloeistoffen, verboden wapenbezit en verdovende middelen.

             Dit straalt gezag uit!

             ( denken ze....)

    
 
     Welkom in de school vs zelfstandigheid van de kinderen

    De doelen van de ludieke actie met onze bewakingsdienst ( zie bovenstaand artikel)  lijken misschien tegenstrijdig te zijn met "welkom in de school", maar niets is minder waar. Dit alles vraagt om enige duiding.

 

 

    
 
     Start Kinderpostzegelactie

    Op woensdag 25 september gaat de jaarlijkse kinderpostzegelactie van start!

Ook onze kinderen van de groepen 7 & 8 doen mee!

    
 
     Kennismakingslessen Judo

    Westvliet judo heeft een ontzettend leuk aanbod voor 6x kennismakingslessen bij ons in de gymzaal!
De lessen worden gegeven door een oud stagiair van onze school. Zeker aan te raden. Vorig jaar is het voor het eerst aangeboden en het was echt een succes.

    
 
     Schoolmaatschappelijk werk

    Iedere school in Leidschendam-Voorburg heeft een schoolmaatschappelijk werker die elke week een aantal uren beschikbaar is voor de school. Voor SWS Emmaus ben ik dat. Mijn naam is Marcella Deckers.

 

    
 
     Sport en Welzijn laat er geen GRAS over groeien

    Het nieuwe Brede School jaar vol met leuke activiteiten staat op het punt van beginnen. Er komt een grote verandering aan. Vanaf nu verlopen de inschrijvingen digitaal. Om de overstap gemakkelijker te maken hebben we voor blok 1 en blok 2 een overgangsfase. Je kan digitaal inschrijven en via de flyer. Vanaf blok 3 zal alles digitaal verlopen. Onze voorkeur gaat uit dat iedereen meteen overstapt naar de digitale manier van inschrijven. Het systeem wat we hiervoor gebruiken is het GRAS systeem.
    
 
     Volop bedrijvigheid op het Binnenplein!

    Op het Binnenplein van de kleuters zijn onze jongste leerlingen heel enthousiast bezig o.l.v. Juf Maran. Via uitdagende groepen worden kinderen geprikkeld.

    
 
     5 oktober dag van de leraar

    5 oktober is het de 'Dag van de leraar'. De 'Dag van de Leraar' is de Nederlandse variant van de internationale World Teachers' Day / Internationale Dag van de Leraar.

Deze dag is o.i. niet alleen een feestdag voor de leraar maar ook een dag om (wereldwijd) stil te staan bij het belang van goed onderwijs. 

    
 
     Red de Leidschendamse bibliotheek!

    Wat is er aan de hand?

De gemeente wil bezuinigen op de bibliotheek. Daarom willen ze de bieb in Leidschendam sluiten of verhuizen naar een andere plek.  Wij als ouders van kinderen op de basisschool zijn het daar niet mee eens.

    
 
     Leerkrachten aan de studie: Kleuters vrij

    Vrijdag 20 september hebben de leerkrachten van de groepen 1/2 een studiemiddag over het kleuteronderwijs na de transitie. De kleuters zijn die middag vrij!

Zij buigen zich o.a. over de onderstaande vragen:

 

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden