Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 1 (05-09-2019)

    Inhoudsopgave:

 1. Een fris begin!
 2. Rust, reinheid en regelmaat! Dat is oud.....
 3. Informatieavonden
 4. Naar school!
 5. Fluitend het schooljaar beginnen
 6. Spannend ... De schoolfotograaf komt!
 7. Jaaropening
 8. Trefwoord
 9. Mazzel Praise Kids
 10. Sport en Cultuurkaart
 11. Open monumentendag 2019 met als thema: “PLEKKEN VAN PLEZIER”


     Een fris begin!

    Beste ouders/verzorgers,

 

“Het is weer voorbij die mooie zomer……! “

Maar het is ook weer heerlijk om te mogen starten! Fijn om te ervaren dat alle leerlingen, ouders en collega’s weer veilig, uitgerust en met een mooie kleur terug zijn!

Voor de nieuwe kleuters best wel spannend om na de vakantie op de ‘grote school’ te beginnen.

Heel veel plezier en succes gewenst!

 

Team Samenwerkingsschool Emmaüs

 

    
 
     Rust, reinheid en regelmaat! Dat is oud.....

    Vanaf maandag as. 9 september willen wij aandacht besteden aan rust in de gangen en de school ter bevordering van de effectieve leertijd.

 

Wij willen de ouders van kinderen vanaf groep 5 vragen om buiten afscheid te nemen van uw kind en hem/ haar  zelfstandig naar de klas te laten gaan! Het bevordert ook de zelfstandigheid.

Verder willen wij ouders die hun kind wel tot aan de klas brengen vragen om de school voor 8.45 uur de school te verlaten. Dan kunnen de lessen ook om 8.45 uur starten.

 

 

Ook i.v.m. de rust in de school willen wij de ouders vragen om om 12.00/12.15 uur             

(woensdag 12.30 uur voor de bb groepen) en om 15.00 uur de kinderen buiten op te wachten. De leerkrachten van de groepen 1/2 en 3 (eerste week) lopen met de kinderen naar buiten om daar de kinderen over te dragen.

 

Tot slot willen wij u weer vragen om vooral op de fiets de kinderen naar school te brengen, maar komt u toch met de auto wilt u weer op de veiligheid van de schoolgaande kinderen letten door gevaarlijke verkeerssituaties zoveel mogelijk te vermijden.

 

    
 
     Informatieavonden

    Aan het begin van het schooljaar organiseren we weer informatieavonden voor de groepen 1/2, 3 en 8. U krijgt dan te horen en te zien wat er zoal aan de orde komt in het betreffende leerjaar.

Voor de groepen 4 t/m 7 zijn er weer de ouder-vertel-gesprekken die via Social Schools kunnen worden ingepland.

 

    
 
     Naar school!

    Fijn dat we weer terug zijn van de vakantie en heerlijk naar school kunnen.

In Nederland zijn wij bevoorrecht dat we allemaal naar school mogen en we vinden het dan ook goed dat kinderen tijdens schooluren zo veel als mogelijk op school aanwezig zijn.

 

    
 
     Fluitend het schooljaar beginnen

    Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Binnenkort beginnen ook de blokfluitlessen weer.

Deze zijn bedoeld voor kinderen uit groep 3 en 4 die nog niet eerder les hebben gehad.

 

    
 
     Jaaropening

    Op woensdag 11 september zullen wij in de gymzaal het schooljaar feestelijk openen. Alle leerkrachten zullen aan de kinderen worden voorgesteld. De christelijke identiteit van onze school staat centraal. Thema is dit jaar: Naar elkaar omzien!

 

Het is goed om aan het begin van een nieuw school jaar met alle kinderen te mogen starten!

 

    
 
     Spannend... De schoolfotograaf komt!

    Om alvast in de agenda te zetten en afspraken bij de kapper te maken…: Op woensdag 2 en donderdag 3 oktober komt de schoolfotograaf langs. Iedere leerling wordt dan individueel op de foto gezet. Ook worden er klassenfoto’s gemaakt.

Voor de groepen 8 die op die dagen op kamp zijn komt de fotograaf nog een keertje en wel op vrijdag 11 oktober.

    
 
     Trefwoord

    Al vele jaren geven wij inhoud aan ons catechese onderwijs onder andere  m.b.v. de methode “Trefwoord”. In de eerste periode tot aan de herfstvakantie zullen we, na de startweek, waarin wij met elkaar praten over begroeten, een nieuwe plek en wennen aan je nieuwe groep, nadenken over “Reizen”.

 

    
 
     Mazzel Kids Praise

    Kom je ook naar Mazzel Kids Praise? 15 September beginnen we weer in het nieuwe schooljaar.
    
 
     Sport en cultuurkaart

    Vanwege het succes van de Sportstrippenkaart en de Cultuurkaart L-V zijn beide kaarten samengevoegd tot de Sport en Cultuurkaart. 
    
 
     Open monumentendag 2019 met als thema: “PLEKKEN VAN PLEZIER”

    Op 14 september a.s. wordt de 33ste editie van de BankGiro Loterij Open Monumentendag georganiseerd, een van de grootste culturele evenementen van Nederland.

Er worden in Leidschendam-Voorburg weer veel fraaie, unieke monumenten opengesteld. Daarnaast zijn we met het landelijk thema 'Plekken van Plezier' creatief aan de gang gegaan. Zo maken we er voor jong en oud een interessante, ontspannen en plezierige Open Monumentendag van.  

 

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden