Nieuwsbrief 2023-2024 nr. 10 (02-02-24)

Inhoudsopgave:

 

1. Schoolgezinsviering 4 februari

2. Thematisch Werken

3. Voorjaarsverkleedfeest

4. Reservekleding voor ongelukjes

5. Ouderraad zoekt nieuwe leden

6. Bericht uit de MR

7. Gewoon Daarom

8. Lekker sporten in het Prinsenhof     Schoolgezinsviering op 4 februari

    Op zondag 4 februari is er weer een schoolgezinsviering (10u, Kruisheuvelkerk Leidschendam)! Daar bent u toch ook bij?! Of u nu vaker of nooit in de kerk komt: iedereen is welkom!
    
 
     Belangrijke ontwikkeling: Thematisch – Wereld Oriëntatie / Taal / Lezen! 

    Bij ons op SWS Emmaüs zijn er op dit moment een aantal leerjaren die thematisch werken. Wij zien dat door thematisch werken er een hoge betrokkenheid en motivatie bij de leerlingen ontstaat. De positieve invloed op het leren en ontwikkelen van kinderen maakt dat wij een overstap willen maken naar een goede structuur/methode waarmee we school breed thematisch kunnen gaan werken.
    
 
     Voorjaarsverkleedfeest

    Eerder ontving u via Social Schools al de aankondiging van het Voorjaarsverkleedfeest op 16 februari. We vroegen in dat bericht om hulpouders om de spelletjes te begeleiden. We best al wat inschrijvingen binnen, maar helaas hebben we nog niet alles kunnen bezetten. We zoeken nog minimaal 20 mensen. 
    
 
     Reservekleding voor ongelukjes

    De kinderen doen zo hun best, maar soms gebeurt er weleens een ongelukje. Meestal hebben we dan wel wat reservekleding liggen, maar we zijn er doorheen.
    
 
     De Ouderraad zoekt nieuwe leden

    Beste ouders/verzorgers, 

 

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. 

 

Vind je het leuk om samen met andere ouders en leerkrachten diverse activiteiten ( 

Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Paaslunch, Sportdag, Avond4daagse, Schoolreis, Kamp en 

Musical) te organiseren en te begeleiden op de dag van uitvoering? 

Dan is de ouderraad op zoek naar jou! 

 

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u mailen naar: emmausouderraad@gmail.com 

    
 
     Bericht Medezeggenschapsraad

    Met dit korte bericht vertellen wij u graag weer wat we hebben besproken tijden de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad (MR). De vergadering was op 23 januari. Dit keer waren Silvy en John aanwezig namens de directie. Op de agenda van deze vergadering stonden het schoolveiligheidsplan de tussenevaluatie van de RI&E en de tussenevaluatie van het jaarplan. 
    
 
     Gewoon Daarom!

    Naar aanleiding van onze kerstactie ontvingen we van een tante van twee kinderen op onze school onderstaand bericht. Misschien bent u of kent u iemand, die van onderstaande informatie gebruik kan maken.
    
 
     Lekker sporten op de “Krajicek Playgroud” in Prinsenhof!

    Beste jongens en meisjes, 

 

Altijd al lekker buiten willen sporten en bewegen dan is dit jou kans. Elke week is er op dinsdag en woensdag wat leuks te doen op de Playground in de wijk Prinsenhof.

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden