Nieuwsbrief 2023-2024 nr. 3 (22-09-2023)

Inhoudsopgave:

 

1. Afscheid juf Marieke

2. Kanjer Koffie Ochtend

3. Kinderboekenweek

4. In herhaling: twee studiedagen

5. Jaaropening

6. BHV-herhalingscursus

7. Bericht uit de MR

8. Persoonsgegevens uitwisselen voor NCO

9. Pianoles op school     Afscheid juf Marieke

    Aan het einde van vorig schooljaar heeft juf Marieke ons te kennen gegeven dat zij haar ambitie, om als intern begeleider haar carrière voort te zetten.

 

Zij werkt nu in die functie op de Oekraïneschool hier in Leidschendam. Omdat haar overstap helemaal aan het einde van het schooljaar plaatsvond, hebben we als school geen afscheid meer genomen aan het einde van het schooljaar, maar kozen we in overleg met Marieke voor de eerste week van dit schooljaar. Dat was een mooi afscheid, waarbij met veel warmte lieve herinneringen werden gedeeld. 

    
 
     Kanjer Koffie Ochtend

    Op woensdag 27 september is de jaarlijkse Kanjer Koffie Ochtend.

 

Tijdens dit uurtje krijgt u, als ouder(s) en/of verzorger(s), de mogelijkheid om de basisprincipes van de Kanjertraining te leren kennen. De Kanjertraining zetten wij in als instrument om de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen vorm te geven. 

    
 
     Kinderboekenweek

    Op woensdag 4 oktober gaat de jaarlijkse Kinderboekenweek weer van start. We openen dit, zoals elk jaar, gezamenlijk. We dansen op het liedje van Kinderen voor Kinderen en geven er dit jaar een persoonlijk tintje aan.
    
 
     In de herhaling: twee studiedagen

    Ieder schooljaar gaan we met het team met een uitdagend onderwerp aan de gang, waarmee we onze school willen verbeteren. Dit jaar is het onderwerp thematisch werken. Door te leren in samenhang hopen we meer betrokkenheid bij de kinderen op te wekken. 

 

 

    
 
     Jaaropening

    Op donderdag 11 september hadden wij onze jaarlijkse jaaropening, met als thema dromen. Tijdens de jaaropening werd er gezongen over dromen en kwam uiteraard ook ons schoollied aan bod.  

 

 

    
 
     BHV-herhalingscursus

    Vorige week woensdag heeft de jaarlijkse herhalingscursus voor BHV (Bedrijfs-Hulp-Verlening) plaatsgevonden op school. Welgeteld 15 collega's hebben daarbij de hele leergang weer doorlopen en hebben daarbij onze kennis weer opgefrist op alle onderdelen. 
    
 
     Bericht uit de MR

    Het schooljaar is begonnen en ook de medezeggenschapsraad is dus weer gestart. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. Wij brengen advies uit aan de directie en praten mee over de financiën en het beleid van de school. Voor belangrijke keuzes op school moet de directie instemming krijgen van de MR. Op de website van de Emmaüs is onder het kopje ‘ouders’ een pagina over de MR te vinden. Daar ziet u welke leerkrachten en ouders lid zijn van de MR, u leest er wat wij als MR doen en u vindt daar de documenten waarover wij vergaderen. Heeft u vragen aan ons? Stel ze gerust. Dat kan bijvoorbeeld via ons e-mailadres: mrswsemmaus@gmail.com 

 

Onze eerste vergadering dit schooljaar was op 11 september. Na elke vergadering vertellen wij in de nieuwsbrief welke onderwerpen we besproken hebben en welke besluiten we genomen hebben. 

    
 
     Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO

    Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld het bestuur en de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. 

    
 
     Pianoles op school

    Op onze school wordt op woensdagmiddag piano- en blokfluitles gegeven door Marysia v.d. Laaken. Zij heeft op dit moment nog twee plaatsen vrij in haar rooster, om 13.30 en om 17.30 uur. Er kan dus nog aangemeld worden. Evt. kunt u ook gebruik maken van de wachtlijst, als deze twee momenten u niet uitkomen. De lessen zijn voor kinderen vanaf groep 4. 

 

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden