Nieuwsbrief 2023-2024 nr. 2 (08-09-2023)

Inhoudsopgave:

 

1. Speelplein op de schop

2. Schoolfotograaf

3. Fluitend het nieuwe schooljaar in

4. Amy doneert haar haar

5. Twee studiedagen in aantocht

6. Activiteiten Sport en Welzijn

7. Overgewicht bij kinderen

8. Fonkellampen     Speelplein op de schop

    Op dinsdag 19 september zal een start gemaakt worden met de herinrichting van het Walter en Petra-plein (hoofdingang). Er komt een nieuw speeltoestel, er komt een pannaveldje, er wordt kunstgras geplaatst en het straatwerk wordt vernieuwd. Het werk zal ongeveer drie weken duren.
    
 
     Schoolfotograaf

    Donderdag 28 en vrijdag 29 september komt de schoolfotograaf om de kinderen te fotograferen.

Er worden portretfoto's en klassenfoto's gemaakt.

 

    
 
     Fluitend het nieuwe schooljaar in

    Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Binnenkort beginnen ook de blokfluitlessen weer.

Deze zijn bedoeld voor kinderen uit groep 4, die nog niet eerder les hebben gehad.

 

 

    
 
     Amy doneert haar haar

    Ik, Amy (9 jaar) ga in de herfst vakantie mijn haar doneren aan stichting haarwensen. Maar een pruik maken kost ook geld. Help je mee dit geld te verzamelen
    
 
     Twee studiedagen in aantocht

    Ieder schooljaar gaan we met het team met een uitdagend onderwerp aan de gang, waarmee we onze school willen verbeteren. Dit jaar is het onderwerp thematisch werken. Door te leren in samenhang hopen we meer betrokkenheid bij de kinderen op te wekken.
    
 
     Activiteiten Sport en Welzijn

    Via onderstaande link kunt u kennis nemen van het activiteitenprogramma van Sport en Welzijn van de gemeente. Misschien zit er iets leuks tussen voor uw kind(eren).

 

https://www.swsemmaus.nl/onze-school/33-het-onderwijs/naschoolse-activiteiten

    
 
     Overgewicht bij kinderen

    Overgewicht bij kinderen kan een zorg zijn voor ouders.

 

 

    
 
     Fonkellampen

    Laten we ons door de kinderen inspireren en van ze leren!

 

Genieten van de openheid en lichtheid vanuit kinderen en ons laten raken, middels de eeste live expositie bij de gezondheidscentrum De Scheepswerf.

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden