Nieuwsbrief 2023-2024 nr. 1 (25-08-2023)

Inhoudsopgave:

 

1. We zijn weer heerlijk gestart!

2. Vertrouwenspersonen

3. Werken op de Emmaüs

4. Schoolgericht Maatschappelijk Werk

5. Samen sta je sterker dan alleen

6. Verkeerssituatie     We zijn weer heerlijk gestart!

    Afgelopen maandag stonden de kinderen te trappelen om naar hun nieuwe klas te gaan. Vaak met gezonde kriebels en uitkijkend naar vriendjes en vriendinnetjes en de nieuwe juf of meester. 
    
 
     Vertrouwenspersonen

    Onze school heeft vier vertrouwenspersonen, twee ouders en twee leerkrachten. In deze uitgave van de nieuwsbrief vertellen we u wat deze taak betekent voor de school.
    
 
     Werken op de Emmaüs? Dat kan!

    Vanuit onze visie en de extra mogelijkheden vanuit subsidies kunnen wij nog goed uitbreiding van formatie gebruiken! We kunnen dat goed gebruiken in het groepsdoorbrekend werken. We willen u vragen om dit bericht te delen via uw social media-kanalen.

 

    
 
     Schoolgericht Maatschappelijk Werk

    Beste ouders en opvoeders, 

  

Het schooljaar is weer begonnen; weer een nieuwe start! 

We hopen dat u een mooie zomer heeft gehad. 

 

Aan de start van het schooljaar willen we het schoolmaatschappelijk werk graag (weer) voorstellen en u informeren over de mogelijkheden van het (voorschools) schoolmaatschappelijk werk. 

    
 
     Samen sta je sterker dan alleen

    In de eerste week horen we in de klas het verhaal over de leerlingen van Jezus. Zij worden door Jezus in tweetallen de wereld in gestuurd om mensen te gaan vertellen over het Koninkrijk van God. Maar waarom in tweetallen?! Jezus legt het uit. Samen kun je praten over wat je meemaakt en hoe je een opdracht kunt aanpakken. Samen sta je sterker dan alleen. Bovendien hoor en zie je meerdere dingen als je samen bent en soms begrijp je dingen ook verschillend. 
    
 
     Verkeer rondom de school

    Afgelopen donderdag hadden we bezoek wethouder Jeffrey Keus en wijkagent Patrick van Scheijndel. Zij hebben een rondje gemaakt langs alle scholen om de verkeerssituatie rond scholen in kaart te brengen. Naar aanleiding van het bezoek heeft de wijkagent ons gevraagd de verkeerssituatie onder de aandacht te blijven brengen van de ouders en/of verzorgers.
    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden