Nieuwsbrief 2022-2023 nr. 12 (24-03-2023)

Inhoudsopgave:

 

1. Duurzaamheid op de Emmaüs

2. Gastles muziek

3. Traktaties

4. Hulpouders sportdag gezocht

5. Schoenen met wieltjes

6. Klimtoestel

7. Bekeuringen

8. Aanvulling Pasen

9. Volleybaltoernooi     Duurzaamheid op de Emmaüs

    We willen als Emmaüs proberen onze footprint wat te verkleinen. We hebben daartoe een Ecoclub opgericht. Daarin zitten afgevaardigden van de hoogste groepen in die samen met een aantal leerkrachten, hierover nadenken en met voorstellen komen.  
    
 
     Gastlessen muziek

    Afgelopen weken kregen de groepen 5 t/m 8 muziekles over blaasmuziek. 
    
 
     Traktaties

    Je bent jarig en wil dat graag vieren met je klasgenoten. Je trakteert ze graag op iets lekkers en dat vindt iedereen natuurlijk heel leuk. Maar we zien ook een trend, dat de traktaties steeds groter worden en soms ook iets minder gezond. We zouden graag zien dat dat weer iets minder gaat worden en gezond is ook lekker hoor.

 

Doet u met ons mee? 

    
 
     Hulpouders sportdag gezocht

    Op vrijdag 21 april a.s. vindt de sportdag plaats voor alle kinderen van de Emmaüs. Voor realisatie van de sportdag hebben we ongeveer 120 ouders nodig. Wij hopen dat u bereid bent één of meerdere van de vele taken op u te nemen (spellen uitzetten, spellen begeleiden, etc.). Ook de hulp van oudere broers en zussen, opa’s en oma’s en niet te vergeten onze oud-leerlingen is van harte welkom. 
    
 
     Schoenen met wieltjes

    We zien ze steeds meer: schoenen met ingebouwde wieltjes. Dat is me toch een mooie uitvinding, maar helaas niet voor het marmoleum dat in onze school ligt. We zien overal strepen ontstaan in de gangen en dat willen we liever niet. Buiten mag het natuurlijk gewoon, maar binnen doen we het niet. De leerkrachten zullen dat ook aan de kinderen vertellen, maar misschien kunt u het er ook thuis even over hebben. 
    
 
     Klimtoestel

    Na een grondige inspectie van het klimtoestel op Walter en Petra-plein bleek dat er het een en ander niet in orde was. De raming van de kosten om het op te knappen was zo hoog dat een nieuw speeltoestel een veel betere optie was. Omdat er het een en ander aan mankeerde hebben we besloten het toestel direct te laten verwijderen. 
    
 
     Bekeuringen

    Sommige ouders hebben het misschien al gemerkt, maar de politie en handhaving zijn inmiddels overgegaan van waarschuwen naar het bekeuren van foutparkeerders. Ze geven aan dat ze dat ook gewoon liever niet doen, maar dat ze het wel noodzakelijk vinden om te doen.

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om parkeerders die op stoepen staan, op plaatsen waar dat niet mag, maar ook in zijstraten waar buiten de vakken geparkeerd wordt. 

    
 
     Aanvulling Pasen

    Helaas was er in de Social Schools over Pasen een klein foutje geslopen. Hieronder vindt u de aangevulde tekst.
    
 
     Volleybaltoernooi

    Op zondag 16 april organiseert SenWeen Volleybaltoernooi in de Fluit. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich daar voor inschrijven. Ze hebben daarvoor een folder mee naar huis gekregen als ze daar om gevraagd hebben. 

 

Het foldertje ziet u ook als bijlage bij dit bericht.

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden