Nieuwsbrief 2022-2023 nr. 11 (17-02-2023)

Inhoudsopgave:

 

1. Vervelend bericht uit Voorburg

2. Voorleeswedstrijd

3. Dammen en schaken

4. Oei, ik groei!

5. Enquêtes in Scholen op de Kaart

6. Ondergoed

7. Fietsen

8. Kanjerschool

9. Brede School activiteiten

10. Vrijkaartjes van Monkeytown     Vervelend bericht uit Voorburg

    We begrijpen dat er in de ouder-appgroepen veel commotie is ontstaan door een bericht van een school en een BSO uit Essesteijn. Het verhaal gaat dat kinderen op het schoolplein zijn aangesproken door een man en een vrouw. Ze kregen snoepjes aangeboden als ze mee zouden gaan. De school was alert en hebben deze mensen aangesproken, waarop ze weg zijn gegaan. Dit werd ons verteld door een leerkracht van de school waar dit heeft plaatsgevonden, dit is overigens ook een moeder van kinderen op onze school. 
    
 
     Voorleeswedstrijd

    Vandaag heeft de Voorleeswedstrijd voor groep 3 t/m 8 plaatsgevonden in het theater van onze school. Wat een spannende en enerverende activiteit is dat geweest zeg. De voorlezers werden met enthousiasme begroet en met luide applauzen bedankt. Er was zoveel leesplezier bij zowel de voorlezers als de toeschouwers.
    
 
     Dammen en schaken

    Drie mooie woensdagmiddagen hebben we gehad. Twee keer met verbeten gezichtjes, omdat er met veel concentratie met damstenen over vele borden geschoven werd.
    
 
     Oei, ik groei!

    Wat leren en doen we met kinderen in groep 1/2? Waar zijn werken we aan? Wat zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen in groep 1/2? En wat moet je kunnen om soepel over te gaan naar groep 3? 
    
 
     Enquête in Scholen op de Kaart

    Onlangs hebben we enquêtes afgenomen bij u als ouders en/of verzorgers, bij de kinderen van groep 5 t/m 8 en bij de leerkrachten. De uitkomsten van de ouderenquête staan vermeld op de website van Scholen op de Kaart. De uitkomsten van alle drie de enquêtes zullen in maart besproken worden met de MR, daar wordt dan ook gesproken over de actiepunten die we hieruit hebben gehaald en die opgenomen zullen worden in het schoolplan voor de komende jaren. 
    
 
     Ondergoed voor de kleuters

    Op school gebeuren weleens ‘ongelukjes’ bij de kleinste bezoekers van onze mooie school. Daar hebben we dan altijd wel wat voorraad ondergoed en kleding voor liggen, maar onze voorraad is helaas op. Mocht u thuis nog wat over hebben aan ondergoed en kleding, dan houden we ons aanbevolen. Kunt u dat dan aan uw kind meegeven, dan kunnen we de ‘ongelukjes’ weer gewoon oplossen. 
    
 
     Fietsen

    Het valt de laatste tijd op dat er gerommeld wordt bij de fietsen die in de nabijheid van de school gestald staan. We zijn er alert op, maar hebben nog niets waar kunnen nemen. Nu is het deze week ook gebeurd, dat er schroefjes en moertjes losgedraaid zijn. De schade is natuurlijk vervelend, maar dingen losdraaien kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Ook is er tweemaal een zadel van een leerkracht met een scherp voorwerp kapot gemaakt. Mocht u iets zien, geeft u het dan alstublieft aan ons door. 
    
 
     Kanjerschool

    Op onze school werken wij al jaren met de methode Kanjertraining.

Een methode waarbij we kinderen leren hoe ze respectvol met zichzelf, elkaar en de school om gaan.

    
 
     Brede School activiteiten

    Sport en Welzijn van de gemeente Leidschendam-Voorburg organiseert diverse activiteiten op het Prinsenhof.  De kinderen worden daar graag voor uitgenodigd.

 

Op diverse plaatsen in de school hebben we printjes opgehangen met daarop de activeiten.

    
 
     Vrijkaartjes van Monkeytown

    Als u in de vakantie overweegt naar Monkeytown Den Haag te gaan, dan moet u weten dat uw kind(eren) vandaag een vrijkaartje meekrijgen voor een upgrade voor het Airpark. Deze actie loopt t/m 2 april 2023.
    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden