Nieuwsbrief 2022-2023 nr. 7 (09-12-2022)

Inhoudsopgave:

 

1. Sinterklaas

2. Twee mooie acties voor Oekraïne

3. Save the date (kerstborrel)

4. Paarse vrijdag

5. Naschoolse activiteiten (streetdance en/of vloggen)

6. Vacature groep 6

7. Bericht uit de MR

8. Vacatures de Kajuit (Vlietkinderen)

9. Kerstvieringen in de PG Leidschendam

10. Samen op weg naar Kerstmis

      Sinterklaas

    De sint was dit jaar heel snel op de tandem fiets, met zijn pieten erachteraan met de step.  

De kinderen hebben een mooi lied gezongen voor hem. Na binnenkomst heeft groep 3 genoten bij het podium. 

    
 
     Twee mooie acties voor Oekraïne

    1. Inzameling speelgoed, kleding en accessoires

2. Boekraïne

    
 
     Save the date

    Op donderdag 22 december organiseert de Ouderraad, tijdens het kerstdiner van de kinderen, een kerstborrel voor de ouders. De officiële uitnodiging zal u via Social Schools ontvangen.
    
 
     Paarse vrijdag

    We hebben vandaag een aantal reacties gekregen op Paarse vrijdag. Het onderwerp maakt wat los van “ik wil dit liever niet” tot “geweldig” tot “maar aan welke onderdelen wordt dan aandacht besteed?” 

 

Als het in de klas al aan de orde is geweest, want daar was geen afspraak over, dan is dat uiteraard op een leeftijdsadequate manier gebeurd.   

    
 
     Streetdance en/of vloggen voor groep 5 t/m 8 

    Wij willen als pilot 2 naschoolse activiteiten tegen betaling gaan aanbieden.  

 
Het gaat om: 
- Streetdance voor groep 5 & 6 (Max. 15 deelnemers) op dinsdag van 15.15 - 16.15 uur 
- Streetdance voor groep 7 & 8 (Max. 15 deelnemers) op dinsdag van 16.15 - 17.15 uur 
 
- Vloggen voor groep 5 & 6 (Max. 10 deelnemers) op donderdag van 15.15 - 16.15 uur 
- Vloggen voor groep 7 & 8 (Max. 10 deelnemers) op donderdag van 16.15 - 17.15 uur 

    
 
     Vacature groep 6

    Aanstaande maandag verloopt de termijn, waarop mensen mogen reageren op onze vacature in groep 6. We willen u nogmaals vragen de advertentie via uw sociale mediakanalen te delen.  

 

https://lucasonderwijs.nl/werken-bij/groepsleerkracht,-sws-emmaus 

    
 
     Bericht uit de MR

    De vergadering van de medezeggenschapsraad was een week later dan in eerste instantie gepland. Daarom kon de directie niet aanwezig zijn. We hebben een paar onderwerpen doorgeschoven naar onze volgende vergadering op 23 januari 2023. Toch hadden we twee belangrijk onderwerpen op de agenda staan: de begroting en de tussenschoolse opvang. Daarnaast spraken we over de laatste studiedag, het taal- en leesonderwijs, de ouderbijdrage, de ouderenquête en de verkeersveiligheid.
    
 
     Pedagogisch medewerkers BSO Kajuit (2)

    Profiel 

We zoeken twee enthousiaste pedagogisch medewerkers die graag de handen uit de mouwen steken, met passie voor de natuur en deze passie kunnen overbrengen op de kinderen in ons Kindcentrum.  

    
 
     Kerstvieringen in de PG Leidschendam

    Dit jaar is er weer een kinderkerstviering! Op 24 december zijn jullie van harte uitgenodigd om vanaf 16.00 mee te doen met een kerstvossenjacht. Daarna is er een korte dienst in de kerk. Je mag verkleed komen en een lampion meenemen (dat helpt vast bij het zoeken naar de vossen!). 
    
 
     Samen op weg naar kerstmis

    Graag nodigen we alle kinderen uit voor de kinderwoorddienst en het tienerkwartier van de 2e advent in de Martinuskerk.
    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden