Nieuwsbrief 2022-2023 nr. 5 (11-11-2022)

Inhoudsopgave:

 

1. Kanjerdagen groep 7

2. Fietsverlichting

3. Verkeerssituatie rondom de school

4. Ouderenquête

5. Kunstgraswens

6. Uitnodiging Kinderdienst en Tienerkwartier     Kanjerdagen groep 7

    Afgelopen maandag heeft groep 7SJF een Kanjerdag gehad. Op die dag gaan we met de kinderen in gesprek over elementen die voortkomen uit de Kanjertraining, zoals we die op onze school inzetten. 

 

    
 
     Fietsverlichting

    We gaan langzaam maar zeker de periode in dat we 's ochtends in het donker gaan arriveren op school. We vragen bij de fietsenstallingen met krijtspray op de grond dan ook om aandacht voor het gebruiken van goed werkende verlichting op uw fiets en uiteraard ook op die van uw kind(eren). 
    
 
     Verkeerssituatie rondom de school

    We vragen wederom uw aandacht voor de verkeerssituatie bij het brengen en halen van uw kind(eren). We zien dat er meer dubbel geparkeerd wordt of op stoepen. 
    
 
     Ouderenquête

    We danken u hartelijk voor de moeite die u genomen hebt om onze ouderenquête in te vullen. Maar we kunnen ook zien dat het nog niet bij iedereen gelukt is. Mocht u het toch nog willen invullen: u kan nog tot vanavond 23.59 uur terecht. 
    
 
     Kunstgraswens

    De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een Sport en Spelenquête uitgezet, waarin inwoners gevraagd wordt mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte.

 

    
 
     Uitnodiging Kinderwoorddienst en Tienerkwartier: Sint-Maarten komt langs, komt allen luisteren.  

    Neem je lampion en je bijdrage voor de Voedselbank mee naar de kerk.  

 

De dienst is op zondag 13 november en start om 9.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Sint Martinuskerk op het Oosteinde in Voorburg. 

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden