Nieuwsbrief 2022-2023 nr. 1 (26-08-2022)

Inhoudsopgave:

 

1. De eerste week zit erop

2. Oudervertelgesprekken

3. Inloop

4. Informatie Kanjertraining voor ouders

5. Fietsenstalling groep 6 en 7

6. Ontruiminsoefening

7. Fluitend het nieuwe jaar in

8. Typetuin

     De eerste week zit erop

    Wij hebben de eerste week erop zitten en er heerst een goede sfeer in de school. Er is rust, enthousiasme, goede werkhouding, en er is weinig afwezigheid. Wat ons betreft mag het de komende 39 schoolweken zo blijven! 
    
 
     Oudervertelgesprekken

    Bij de start van het schooljaar hoort ook het voeren van oudervertelgesprekken in groep 3 t/m 7.
    
 
     Inloop

    Zoals we net al zeiden: de eerste week zit erop en in deze eerste week heeft u gemerkt dat u meerdere dagen mee naar binnen kon lopen.
    
 
     Informatie Kanjertraining voor ouders

    Op woensdag 14 september is er een informatieochtend over de Kanjertraining.
    
 
     Fietsenstalling groep 6 en 7

    Het is heel fijn dat zoveel kinderen uit groep 6 en 7 op de fiets naar school komen.
    
 
     Ontruimingsoefening

    Vandaag hebben we een ontruimingsoefening gehouden met alle kinderen van onze school, de Tandem en Vlietkinderen.
    
 
     Fluitend het nieuwe jaar in

    Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Binnenkort beginnen ook de blokfluitlessen weer. 
    
 
     Typetuin

    Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke vaardigheid om aan te leren.
    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden