Nieuwsbrief 2021-2022 nr. 9 (20-01-2022)

Inhoudsopgave:

1. Ouderparticipatie

2. Post NL en Stichting Jarige Job

3. Dammen en schaken verplaatst naar voorjaar

4. Aan de gang met driehoekgesprekken

5. Hackshield campagne

     Ouderparticipatie

    Omdat we op dit moment nog in een lastig pakket zitten qua mogelijkheden van uitwisselen tussen school en ouders hebben we een paar afspraken gemaakt met onze collega's. We gunnen u zo graag de blik naar binnen.
    
 
     Post NL en Stichting Jarige Job

    In december zamelden we geld in voor Stichting Jarige Job. Een mooie eindbedrag van € 3.500!

In januari wordt Stichting Jarige Job daarbij mooi ondersteund door PostNL. 

    
 
     Activiteiten uitgesteld (dammen en schaken - gezinsdienst)

    In verband met de huidige situatie stellen we het dam-en schaaktoernooi dat binnenkort gepland stond uit tot nader order. Maar ook de gezinsdienst van 6 februari wordt uitgesteld tot een later tijdstip. We gaan wel kijken of we een alternatief carnavalsfeest kunnen houden binnen groep/leerjaar met in ieder geval verkleed naar school!
    
 
     Aan de gang met Driehoekgesprekken

    Voor de leesbaarheid gebruiken we in onderstaand bericht de mannelijke vorm, maar uiteraard is het niet de bedoeling dat deze ontwikkeling alleen van toepassing is op jongens binnen onze school.

 

Op dit moment zijn we op school in gesprek met elkaar om de gespreksvoering met ouders en kinderen tegen het licht te houden. Dit is ook het onderwerp op de studiedag van 15 februari. 

    
 
     Hackshield campagne

    De gemeente Leidschendam-Voorburg vroeg ons het onderstaande bericht met u te delen.

 

Kinderen en jongeren zitten steeds vaker op internet en social media. Vaak zijn ze
zich niet bewust van de online gevaren die ze lopen. Daardoor zijn ze een makkelijke
prooi voor cybercriminelen. Daar willen we als gemeente verandering in brengen. U
kunt ons hierbij helpen!

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden