Nieuwsbrief 2021-2022 nr. 3 (07-10-2021)

Inhoudsopgave

 

1. Juf Priscilla bevallen

2. Bericht uit de MR

3. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Ouderraad

4. Typetuin

5. Kinderboekenweek

     Juf Priscilla bevallen

    Op 27 augustus is juf Priscilla bevallen van haar zoon Jaxx.
    
 
     Bericht uit de MR

    Op 30 september was de eerste vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) van het nieuwe schooljaar. Sinds lange tijd weer een fysieke vergadering, maar wel op veilige afstand van elkaar.

De MR bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders. Via de MR hebben personeel en ouders invloed op het beleid van de Emmaüs.

    
 
     Algemene Ledenvergadering Ouderraad

    Op dinsdag 12 oktober vindt om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad plaats.
    
 
     Typetuin

    Goed nieuws!

We hebben voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de typecursus! Uiteraard lichten wij de cursisten hierover in.
Voor de start neemt onze type-coach nog even contact met je op voor de praktische zaken.

    
 
     Kinderboekenweek

    Op de Emmaüs is er volop aandacht voor de kinderboekenweek. Lezen is leuk! En dat willen we ook stimuleren.

Er is ook een Kinderboekenweekfeest bij bibliotheek aan de Vliet.

    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden