Kids

8.2 Cijfers over basisvaardigheden

Volgens de inspectie liggen de resultaten van ons onderwijs al jaren op of boven het niveau dat verwacht mag worden. Zie: Inspectie op onze website.

Cito niveaus: I=goed II=voldoende/ruim voldoende III=gemiddelde

                     IV=onder het gemiddelde V=laagst scorende kinderen

Landelijk:       I=20%  II=20%   III=20%   IV=20%   V=20%

Resultaten midden CITO groep 4 t/m 8

 

             

Begrijpend lezen

               

 

I

II

III

IV

V

Totaal

   

2016-2017

82

73

55

51

51

312

I/II/III

67,31%

Percentage

26,28%

23,40%

17,63%

16,35%

16,35%

100%

IV / V

32,69%

2017-2018

76

78

55

51

51

312

I/II/III

72.8%

Percentage

23%

23.8%

26%

18.7%

8.5%

100%

IV / V

27.2%

2018-2019

73

60

59

44

28

264

I/II/III 72,8%

Percentage

27,4

22,7

22,7

16,7

10,5

100

IV/V 27,2%

Land gem

20%

20%

20%

20%

20%

100%

   
                 

Resultaten midden CITO groep 3 t/m 8

               

Rekenen

               

 

I

II

III

IV

V

Totaal

   

2016-2017

113

85

74

68

43

383

I/II/III

71,02%

Percentage

29,50%

22,19%

19,32%

17,75%

11,23%

100%

IV / V

28,98%

2017-2018

115

107

86

50

43

401

I/II/II

76.8%

Percentage

28.6%

26.8%

21.4%

12.6%

10.8%

100%

IV/V

23.2%

2018-2019

96

66

73

61

41

337

I/II/II 69,8%

Percentage

28,8

19,8

21,2

17,6

12,6

100

IV/V 30,2%

Land gem

20%

20%

20%

20%

20%

100%

   
                 

Resultaten midden CITO groep 3 t/m 8

               

Spelling

               

 

I

II

III

IV

V

Totaal

   

2016-2017

119

77

81

77

40

394

I/II/III

70,30%

Percentage

30,20%

19,54%

20,56%

19,54%

10,15%

100%

IV / V

29,70%

2017-2018

106

85

97

58

56

402

I/II/II

69.6%

Percentage

26.4%

21%

24.2%

14.4%

14%

100%

IV/V

30.4%

2018-2019

79

72

71

63

52

337

I/II/II 66,3%

Percentage

23,4

21,6

21,3

18,4

15,3

100%

IV/V 33,7%

Land gem

20%

20%

20%

20%

20%

100%