Kids

8.2 Cijfers over basisvaardigheden

Volgens de inspectie liggen de resultaten van ons onderwijs al jaren op of boven het niveau dat verwacht mag worden. Zie: Inspectie op onze website.

Cito niveaus: I=goed II=voldoende/ruim voldoende III=gemiddelde

                     IV=onder het gemiddelde V=laagst scorende kinderen

Landelijk:       I=20%  II=20%   III=20%   IV=20%   V=20%

Resultaten midden CITO groep 4 t/m 8

 

             

Begrijpend lezen

               

 

I

II

III

IV

V

Totaal

   

2015-2016

99

70

67

47

52

335

I/II/III

70,45%

Percentage

29,55%

20,90%

20,00%

14,03%

15,52%

100%

IV / V

29,55%

2016-2017

82

73

55

51

51

312

I/II/III

67,31%

Percentage

26,28%

23,40%

17,63%

16,35%

16,35%

100%

IV / V

32,69%

2017-2018

76

78

55

51

51

312

I/II/III

72.8%

Percentage

23%

23.8%

26%

18.7%

8.5%

100%

IV / V

27.2%

Land gem

20%

20%

20%

20%

20%

100%

   
                 

Resultaten midden CITO groep 3 t/m 8

               

Rekenen

               

 

I

II

III

IV

V

Totaal

   

2015-2016

131

83

75

55

60

404

I/II/III

71,53%

Percentage

32,43%

20,54%

18,56%

13,61%

14,85%

100%

IV / V

28,47%

2016-2017

113

85

74

68

43

383

I/II/III

71,02%

Percentage

29,50%

22,19%

19,32%

17,75%

11,23%

100%

IV / V

28,98%

2017-2018

115

107

86

50

43

401

I/II/II

76.8%

Percentage

28.6%

26.8%

21.4%

12.6%

10.8%

100%

IV/V

23.2%

Land gem

20%

20%

20%

20%

20%

100%

   
                 

Resultaten midden CITO groep 3 t/m 8

               

Spelling

               

 

I

II

III

IV

V

Totaal

   

2015-2016

126

71

82

82

51

412

I/II/III

67,72%

Percentage

30,58%

17,23%

19,90%

19,90%

12,38%

100%

IV / V

32,28%

2016-2017

119

77

81

77

40

394

I/II/III

70,30%

Percentage

30,20%

19,54%

20,56%

19,54%

10,15%

100%

IV / V

29,70%

2017-2018

106

85

97

58

56

402

I/II/II

69.6%

Percentage

26.4%

21%

24.2%

14.4%

14%

100%

IV/V

30.4%

Land gem

20%

20%

20%

20%

20%

100%