Kids

6.7 Protocol ongewenst gedrag

De school heeft in 2013 een „Protocol ongewenst gedrag? opgesteld. Dit Protocol vormt   samen   met   het pestprotocol   en   onze „Gedragsregels gebaseerd op de Kanjertraining?, de richtlijn voor ons handelen in zaken ongewenst gedrag, pesten, cyberpesten e.d.

U vindt de drie genoemde documenten op onze website onder Protocollen bij Ouders.