Kids

6.2 De Ouderraad (OR)

Voorheen hadden wij een oudervereniging en per schooljaar 2020-2021 hebben wij een ouderraad. Doel: het bevorderen van een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders ten behoeve van de kinderen. Het betalen van de bijdrage is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. De ouderraad heeft deze gelden nodig om tal van leuke activiteiten voor de kinderen te bekostigen. Zonder deze gelden kan bijv. het schoolreisje niet doorgaan.

De ouderraad houdt zich met een groot aantal praktische zaken bezig. Assisteren bij en helpen organiseren van  tal  van  activiteiten  en  festiviteiten.  U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval, schoolsportdag, schoolreisje, kamp, enz.

Jaarlijks is er voor alle ouders een algemene ledenvergadering. Op deze avond legt de ouderraad verantwoording af (ook financieel) over het afgelopen jaar. Ook wordt de begroting van het komende schooljaar ter goedkeuring voorgelegd.

De ouderraad vergadert maandelijks. Twee teamleden wonen de vergaderingen, die openbaar zijn, bij.

Meer informatie is te vinden op de website onder Ouders - Ouderraad.