Kids

6.11 Sponsoring

Het onderwijs in Nederland is gratis, zodat het toegankelijk is voor iedereen. Wij worden dan ook gefinancierd vanuit het rijk. De gemeente financierde onze nieuwbouw en er waren voldoende middelen om een mooi nieuw gebouw neer te zetten en in te richten. Toch krijgen wij geregeld vanuit ouders de vraag of het niet mogelijk is om iets extra’s bij te dragen om zo nog meer voor de kinderen te realiseren. Het groene schoolplein is hier een mooi voorbeeld van geweest. Mocht u geheel vrijblijvend ook extra willen bijdragen om de nieuwbouw (en het huidige gebouw) van de Emmaüs nog mooier en beter in te richten dan nu al voorzien, kunt u hieronder lezen hoe u hierin kunt bijdragen, waarbij de gfit aftrekbaar is bij de belasting.

 

We kunnen altijd sponsorgelden gebruiken voor extra faciliteiten. In geval van sponsoring wordt er, na toestemming van de MR,  nadrukkelijk voor gewaakt dat de school niet afhankelijk wordt van een sponsor. Ook zullen de leerlingen noch de ouders worden 'belast' met de sponsor. Dus: geen sponsornaam op een lokaal of b.v. op computers.

Wij zijn trots op het ontwerp van de nieuwbouw en de mogelijkheden die daarmee ook in het huidige gebouw ontstaan. Zo willen we in het theater een vaste licht- en geluidsinstallatie, het huidige speellokaal omtoveren tot een mooi binnenplein voor alle kleuters, de multimediaruimte 21e eeuws inrichten en het muziek-/ Sofielokaal volledig inrichten met instrumenten en creatieve materialen. Dit is een droom waar wij aan bouwen en die wij met extra giften makkelijker kunnen realiseren. Ons schoolbestuur, Lucas Onderwijs is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) en als Emmaüs zijn wij hier onderdeel van en daarmee is uw gift, als u boven een bepaalde drempel komt, aftrekbaar bij de belasting. (Zie Notitie Periodieke giften + convenant_sponsoring + standaardovereenkomst periodieke gift aan ANBI)

Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u contact opnemen met Joost Heemskerk, 070-3278018 of jheemskerk@emmaus.lucasonderwijs.nl

Of u kunt middels een reactie aangeven welke wens u voor de school in vervulling laat gaan door het bedrag (of een deel van het bedrag) over te maken op rekeningnummer:

IBAN NL93ABNA0230708730 BICcode ABNANL2A

o.v.v. 07DP / Sponsoring Emmaüs

U kunt in de omschrijving uw voorkeur aangeven, maar het mag uiteraard ook een vrije donatie zijn, zodat wij een keuze maken en elk bedrag is welkom. Na afloop zullen wij een uitgebreide verantwoording geven over de ingekomen gelden en waar het aan is besteed. Het is dus volledig vrijblijvend om deze gift te schenken en mocht u hiertoe over gaan dan zijn wij u namens alle kinderen, ouders en teamleden zeer dankbaar.