Kids

6.11 Sponsoring

Het onderwijs in Nederland is gratis, zodat het toegankelijk is voor iedereen. Wij worden dan ook gefinancierd vanuit het rijk. De gemeente financierde onze nieuwbouw en er waren voldoende middelen om een mooi nieuw gebouw neer te zetten en in te richten. Toch krijgen wij geregeld vanuit ouders de vraag of het niet mogelijk is om iets extra’s bij te dragen om zo nog meer voor de kinderen te realiseren. Het groene schoolplein is hier een mooi voorbeeld van geweest. 

We kunnen altijd sponsorgelden gebruiken voor extra faciliteiten. Lucas Onderwijs is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat het fiscaal aantrekkelijk kan zijn de school te sponsoren. De gift is aftrekbaar. In geval van sponsoring wordt er, na toestemming van de MR,  nadrukkelijk voor gewaakt dat de school niet afhankelijk wordt van een sponsor. Ook zullen de leerlingen noch de ouders worden 'belast' met de sponsor. Dus: geen sponsornaam op een lokaal of b.v. op computers.