5.1 Vervanging bij ziekte,verlof

In geval van ziekte- of ander verlof van leerkrachten komt er een invalleerkracht voor de groep. Ook hierbij proberen we zoveel mogelijk een voor de kinderen bekende leerkracht te regelen. We zijn in het rijke bezit van veel flexibele parttime leerkrachten die bereid zijn in voorkomende gevallen in te vallen. Als dit niet lukt huren wij leerkrachten in via een Uitzendbureau.