Kids

Taal Lezen Schrijven Rekenen

In groep 4 t/m 8 worden taal, spelling, rekenen en lezen ook aangeboden

op een Snappet. Dit is een tablet met onderwijskundige software. Zie ook: Computers.

 

 

Taal

Modern taalonderwijs richt zich niet alleen op spellingsoefeningen, dictees en invullesjes. Het taalonderwijs was vroeger vooral gericht op foutloos leren schrijven. Tegenwoordig werken we daar nog steeds aan, maar we besteden veel meer aandacht dan vroeger aan informatieverwerking, spreken, luisteren, vlot en duidelijk (creatief) schrijven; kortom aan communicatieve aspecten. We leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden te brengen.

 

Lezen – flitsen.

De meeste kinderen starten in groep 3 met het leren lezen. Dit doen wij met de methode Lijn 3. Lijn 3 is een combinatiemethode van lezen, spelling, woordenschat en wereldoriëntatie. Binnen de methode wordt er uitdaging geboden voor de snelle lezers, maar ook voor de minder snelle lezers. Aan de hand van de software voor zowel het smartbord als de leerling computers, werkt iedereen op het niveau wat het beste bij hen past. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de taalmethode Taalactief 4, waar Lijn 3 naadloos op aan sluit!

Aansluitend op Lijn 3 wordt gewerkt aan:

-technisch lezen; we doen dat in heel kleine niveaugroepjes (duo-lezen);

 Bij  technisch lezen maken we ook regelmatig gebruik van tutor-lezen.

 Oudere leerlingen helpen dan jonge  lezers.

„Estafette"  is  de  naam  van  de  methode  die  we  gebruiken  voor  het technisch lezen in de groepen 4 en 5.

-begrijpend/studerend lezen; met de methode ”Nieuwsbegrip” hebben kinderen plezier in begrijpend lezen. Voor studerend lezen hebben wij de methode ‘Blits’ aangeschaft.

-leesbevordering en vrij lezen: de uitgebreide schoolbibliotheek; biebmoeder die de klas elke week van verse boeken voorzien.

 

De leesvorderingen van de kinderen worden regelmatig bijgehouden door het afnemen van de AVI-toetsen, de  Drie Minuten Toets en de Cito toets begrijpend lezen.

 

Schrijven

Al in de kleutergroepen wordt een begin gemaakt met het schrijfonderwijs. Ieder kind wordt een juiste schrijfhouding en potloodgreep aangeleerd. De methode „Schrijfdans? laat kleuters op een speelse en creatieve wijze motorische oefeningen doen ter voorbereiding op het schrijven. In groep 3 starten we met het 'echte' schrijven.  Voor het schrijfonderwijs gebruiken we de nieuwe methode „Klinkers", die aansluit op Lijn 3. Bij het nieuwe aanbod van een letter, leren zij deze letter ook direct te schrijven. Wij hebben gekozen voor het aanleren van het verbonden schrift in de onderbouw. In de groepen 4 t/m 6 gebruiken we "Zwart op wit".

Vanaf groep 7 stimuleren wij de ontwikkeling van het eigen handschrift.  

  

Rekenen

We werken met de nieuwste versie van de methode “Wereld in getallen” (W.I.G.). De rekenmethode die uitgaat van de realistische rekendidactiek. Veel meer dan vroeger ligt de nadruk op het verkrijgen van inzicht in de rekenkundige bewerkingen en niet zozeer op „maniertjes om iets uit te rekenen?. Er wordt veel met materialen gewerkt. Leerstof als grafieken, tabellen, roosters, diagrammen en kansberekening komt structureel aan bod. Zo ook het bedenken van verschillende oplossingsstrategieën voor een rekenvraagstuk. Bij de nieuwe versie horen veel digitale toepassingen. Natuurlijk gebruiken we de bijbehorende software voor het smartboard, chromebooks en ondersteunende leerlingensoftware. Elke 4e les is een projectles waarin vaak handelend wordt gewerkt aan meten, wegen, tijd, betalen enz.

 

Hier vindt u een overzicht van de door ons gebruikte methodes.