Kids

Expressie Drama Handvaardigheid Muziek Tekenen

Expressie-activiteiten

We nemen deel aan het gemeentelijke “Cultuurmenu”.

Het aanbod sluit aan bij de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie. Het doel is kinderen bekend te maken met allerlei vormen van podiumkunsten en de twee belangrijkste theaters in onze gemeente. Meer informatie vindt u op www.cultuurmenu-lv.nl

 

 

Dramatische vorming

Methode : Wij gebruiken hiervoor de online methode “Drama online”.

 

Handvaardigheid

Methode: Handvaardig en  Beeldvaardig. Twee vakleerkrachten, Françoise van den Heuvel en Marja Buis, verzorgen de  lessen handvaardigheid voor de groepen 3 t/m 8. Zowel handenarbeid als textiele werkvormen als ook beeld- en kunstbeschouwing komen aan bod.

 

Muzikale vorming

Methode: Muziek voor de basisschool. Onze vakleerkracht, Maarten Boersma, gebruikt deze methode bij zijn lessen aan groep 3 t/m 8. Baukje Wester verzorgt wekelijks muzieklessen in de groepen 1-2. 

De groepsleerkrachten maken veelal gebruik van de digitale methode 1,2,3, Zing! voor hun muzieklessen. Enkele leerkrachten begeleiden zichzelf op de gitaar of de piano.

 

Tekenen

Methode: Tekenvaardig. Een uitgebreide serie boekjes met een opbouw in verschillende aspecten voor groep 1 t/m 8. Vakleerkracht Marja Buis geeft de tekenlessen aan de groepen 5, 6, 7 en 8.

 

Hier vindt u een overzicht van de door ons gebruikte methodes.

 

Hier klikt u door naar het Vakurenrooster.