Kids

10 Namen en adressen

10.1 Van de school

De emailadressen van het personeel vindt u onder Samenstelling van het team.

 

Schoolbestuur: Lucas Onderwijs

Bezoekadres: Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag

Postadres: Postbus 93231, 2509 AE Den Haag Tel.: 070-3001100 fax: 070-3009499   

E-mail: info@lucasonderwijs.nl  

Website www.lucasonderwijs.nl  

 

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding: Jenneke Feddes, Petros Ceelen , Sander Tentij en Peter Zwaard.

Teamgeleding: Mirthe Kokshoorn (secretaris), Susanne Otten, Nicole van den Bergen (voorzitter) en Saskia Smeets.

Contact : mrswsemmaus@gmail.com

 

Ouderraad

Miranda van Asch (Voorzitter), Josje Ballieux (vice-voorzitter), Leon van Asch (Penningmeester), Marianne Hanselman (Secretaris en vice-penningmeester),  Helen van Rooijen, Kim Guerain, Ilse Mulder, Trudy Fokma, Claudia Aria Azadi, Nienke Shahaj, Paulyn Berding-Oldersma

 

Rekeningnummer: NL77ABNA0883063506  t.n.v. Ouderraad Emmaüs, Leidschendam.

 

Klankbordgroep Identiteit.

Oudergeleding: Fulco de Vries - Bouwstra

Teamgeleding: Baukje Wester

 

Contactpersonen voor Vertrouwenspersoon-Klachtencommissie

Kees Welbedacht, Telefoonnummer school: 070-3278018 

E-mailadres: kwelbedacht@emmaus.lucasonderwijs.nl 

Cynthia Hooijmans Telefoonnummer school: 070-3278018
E-mailadres: chooijmans@emmaus.lucasonderijs.nl 

Miranda van Asch    Tel.:06-48384355

E-mailadres: info@leonvanasch.nl 

 

Overblijfstichting “Broodje Emmaüs”

Bestuur: Yvette Schild (voorzitter), Susy Sobral (penningmeester), Renate Rumling (lid), Petra Vos (adviseur).

Coördinatoren: ma. 06-42529614 (Ilse Mulder-Baars); di. 06-42529615 (Eelke Jobse); do. 06-42529616 (Amy Raaijmakers); vr. 06-42529617 (Maria Remmerswaal). De coördinatoren zijn telefonisch of via whatsapp bereikbaar van 8.00-11.00 uur op de genoemde dag.

Adres: Leenkamp 15, 2264 KW Leidschendam of via broodjeemmaus@gmail.com 

Bankrekening: NL03ABNA0980457009 t.n.v. Overblijfstichting Broodje Emmaüs te Leidschendam

Website: www.broodjeemmaus.nl 

10.2 Van externen

 

Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl  

E-mail: info@owinsp.nl 

Vragen over onderwijs Tel.: 0800-8051 (gratis)

Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111

 

Schoolarts: Dhr. F. Nijkamp (Jeugdgezondheidszorg)

JGZ Zuid-Holland West Croesinckplein 24-26, 2722 AH Zoetermeer

Postbus 339, 2700AH Zoetermeer

Tel.: 088-0549999

Website: www.jgzzhw.nl  e-mail: info@jgzzhw.nl 

Spreekuurlocatie: “De Waterlelie”, Prinsenhof 4c Leidschendam

 

Jeugdverpleegkundige

Telnr. 06-23099624, E-mail: t.martina@jgzzhw.nl

Website: www.jgzzhw.nl

 

Jeugdzorg

Informatie, advies of hulp bij problemen of zorg rond opvoeding van uw kind. Zie: www.bjzhaaglanden.nl

Schoolgericht Maatschappelijk werk Tel: 088-9004000

Marcelle Deckers  E-mail: m.decker@kwadraad.nl  T:06-40706148

Centrum voor Jeugd en Gezin (Werkdagen van 09.00-16.00 uur) Prinsenhof 4G, 2263 EV Leidschendam Tel.: 070 - 317 2730  Website: www.cjg-lv.nl

 

Klachtencommissie Primair Onderwijs (regio noord)

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Tel.: 070-3925508

Vertrouwenspersonen binnen Lucasonderwijs zijn Mw. Mr. J. te Raa en de heer N. van der Perk.

Aanspreekpunt: Mw. S. Hoofs tel. 070-3001151  E-mailadres: shoofs@lucasonderwijs.nl  

 

10.3 Van buitenschoolse opvang

Stichting Vlietkinderen: www.vlietkinderen.nl

Kantoor: Bucaillestraat 6, 2273 CA Voorburg                        070-3175959

De Kajuit, Leenkamp 11a, 2264 KW Leidschendam                070-3179646

De Zevensprong, Prinsenhof 4d, 2263 EV Leidschendam         070-3272401

Het Spektakel, Van Ruysdaellaan 97, 2264 TA  Leidschendam  070-3175878

Smallstepsrunners: www.smallsteps.nl                                                                           

Veurselaan 109, 2272 AT Voorburg                                           070-3860337