Groep 8 Patricia/Judith

 

Welkom in Groep 8 Patricia/Judith. We hebben veel zin in het schooljaar!

 

Welkom op de website van GROEP 8PJ. De groep krijgt tot half okotber op maandag les van meester Joost R. Na half oktober komt juf Judith weer terug op de Emmaüs. Op dinsdag tot en met vrijdag krijgen de kanjers les van juf Patricia.  

 

BERICHTEN

04 dec 2017 - Surprise tentoonstelling groepen 8
Wat een prachtige surprises zijn er gemaakt. Welke is van wie? Nog maar 1 nachtje slapen...

17 nov 2017 - Humanity House
Preview foto Woensdag 15 november is een deel van de groep op bezoek geweest bij het Humanity House in Den Haag. Daar hebben we via een spannende ervaringsreis gezien, gehoord en beleefd wat het betekend om te moeten vluchten. Daarnaast hebben we iemand ontmoet die in het echt ook heeft gevlucht. We zijn niet alleen toeschouwer geweest maar ook deelnemer, (mee)denker en (mee)doener. Een erg indrukwekkende ervaring. 25 januari gaat de andere helft van de groep naar het Humanity House. 

03 nov 2017 - Week van de pleegzorg
Preview foto De groepen 8 doen mee aan de week van de pleegzorg! We doen mij aan het unieke project "pleegkind voor 1 dag. Vier kanjers uit groep 8PJ en 2 uit 8SJ gaan voor 1 dag ervaren hoe het is om pleegkind te zijn. Hoe spannend het is om bij mensen te logeren die je nog niet kent. Naar een school te gaan waar je niemand kent... 

 

Van 1 t/m 8 november is het de Week van de Pleegzorg
Met de jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. 

 

 


03 nov 2017 - Presentaties Geschiedenis project
Kies een historisch figuur en geef een presentatie in de rol van die persoon. Dat was de oppdracht. En wat een enorme leuke presentaties hebben we al voorbij zien komen. Super gaaf om te zien. Dit zijn toch echt de cadeautjes die je krijgt als je in het onderwijs werkt! 100% genieten! 

 


26 okt 2017 - Cito's in groep 8
De komende weken worden bij de leerlingen Cito's afgenomen. De volgende planning is van toepassing (onder voorbehoud): 

 

Datum Vak Deel
donderdag 26 oktober 2017 Spelling Start
vrijdag 27 oktober 2017 Spelling V1 / V2
zaterdag 28 oktober 2017    
zondag 29 oktober 2017    
maandag 30 oktober 2017    
dinsdag 31 oktober 2017 Rekenen / Wiskunde Deel 1
woensdag 1 november 2017 Rekenen / Wiskunde Deel 2
donderdag 2 november 2017 Rekenen / Wiskunde Deel 3
vrijdag 3 november 2017 Rekenen / Wiskunde Deel 4
zaterdag 4 november 2017    
zondag 5 november 2017    
maandag 6 november 2017    
dinsdag 7 november 2017 Begrijpend lezen Start
woensdag 8 november 2017 Begrijpend lezen V1 / V2
donderdag 9 november 2017 Ww spelling Start
vrijdag 10 november 2017 Ww spelling V1 / V2

 

 


02 okt 2017 - Museumles op 15 november
Bezoekers in museum Humanity House Den Haag

 

AKHRAT: “HET ENIGE WAT JE KAN, IS THUIS ZITTEN EN WACHTEN”

Vluchtelingen beheersen het nieuws. Maar vaak wordt er óver hen gepraat, in plaats van mét hen. In Het Humanity House komen vluchtelingen zelf aan het woord. Want waarom laat iemand alles achter? En wat maakt een vluchteling allemaal mee tijdens en na zijn vlucht?

In onze ervaringsreis kruipen de leerlingen in de huid van een vluchteling. Daarna ontmoeten ze acht mensen die hun vluchtverhaal vertellen. Shaza Manla (12) uit Syrië bijvoorbeeld, een muziektalent met grootse plannen voor de toekomst. En de Irakese Akhrat Selevani (17), die vertelt hoe het voor haar was om acht jaar lang in allerlei Nederlandse asielzoekerscentra te wonen en te wachten.

WAT GAAN DE LEERLINGEN DOEN?

Waarom besluit iemand te vluchten? In het voorgesprek stellen we je leerlingen confronterende vragen als: “Zou jij vluchten zonder je familie?” Na elke vraag zoomen we in op een actueel thema. Met behulp van schurende vragen, feiten en cijfers bereiden we je leerlingen voor op de ervaringsreis.

Vervolgens worden je leerlingen persoonlijk ‘ingecheckt’ en gaan ze samen op reis met een opdrachtenboekje in de hand. Na afloop delen ze hun ervaringen. Wat heeft de reis losgemaakt?

Kortom: in ons museum zijn je leerlingen niet alleen toeschouwers, maar ook deelnemers, (mee)denkers en (mee)doeners.


28 sep 2017 - Presentatie project zintuigen
Preview foto Op vrijdag 22 september was er in groep 8PJ een echte zintuigenmarkt. De zes (!) zintuigen werden door de diverse groepen gepresenteerd. De resultaten waren mooi, proefjes leuk en lekker en vooral de sfeer was leuk. Leerlingen en ouders hebben veel kunnen leren. 

28 sep 2017 - Excursie Molen de Vlieger
Preview foto Op donderdag 14 september zijn we met de groep naar molen de Vlieger geweest. Hierbij de foto's van deze leuke en leerzame excursie. Dat we terug in een wolkbreuk terecht zijn gekomen nemen we dan maar voor lief... ;-) 

 

 


21 sep 2017 - Watetexcursie groep 8PJ
Preview foto Donderdag 21  september kwamen er mensen van De Groene Basis met de klas een wateronderzoek doen.

 

Het was heerlijk even buiten te kunnen werken in plaats van in de klas. De kinderen hebben de waterkwaliteit bestudeerd en geleerd welke beestjes er allemaal in de sloot wonen. De kwaliteit van het water in de omgeving was gelukkig goed! 

 


11 sep 2017 - Generation Discover Festival
Preview foto

VOOR ONTDEKKERS DIE DE TOEKOMST MAKEN

Scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs, studenten en jonge ondernemers: dat zijn de ontdekkers die de toekomst in al haar aspecten gaan maken. Niet alleen de toekomst van energie, maar de toekomst van ons allemaal. Daar is de denkkracht van de volgende generatie voor nodig.

Dit jaar voor de tweede keer wordt het Generation Discover Festival gehouden, een vijfdaags festival waarin je alles wat wetenschap en technologie biedt, zelf kunt beleven. Een evenement dat de volgende generatie ontdekkers uit heel Nederland in beweging brengt. Het festival vindt plaats van 4 tot en met 8 oktober 2017 op het Malieveld in Den Haag.

 

We zullen met bussen naar het Malieveld gebracht worden. We zijn welkom van 11.00 uur tot 13.00 uur. De kinderen zijn die woensdag dus later terug op school. Voor meer informatie kunt u onderstaande link gebruiken. 

 

https://www.generationdiscover.nl/basisschool-en-brugklas/generation-discover-festival.html#iframe=L3BhZ2VzL2luZm8= 

 

 


11 sep 2017 - Presentatie zintuigen
Preview foto De afgelopen weken hebben de kinderen in groepjes hard gewerkt aan het project zintuigen voor biologie. Elk groepje heeft een eigen presentatie gemaakt bij een zintuig. Donderdag 14 september zullen zij dit in de groep presenteren. Graag willen wij ook ouders de gelegenheid geven om deze projecten te bewonderen. Daarom nodigen wij u uit op vrijdag 22 september vanaf 14.15 uur (IN TEGENSTELLING TOT DE 20 SEPTEMBER WELKE EERDER OP DE WEBSITE STOND). De verschillende projecten zullen dan in groep 8 tentoongesteld worden. Indien u niet in de gelegenheid bent zullen er ook foto's gemaakt worden. Deze zullen na afloop van het project op de website terug te vinden zijn.

 


31 aug 2017 - Excursie Wateronderzoek
Preview foto Op donderdag 21 september 2017 krijgt de groep een excursie met het onderwerp "wateronderzoek".

 

Het onderzoek start in het groepslokaal met een korte uitleg door de Groene Basis. Daarna gaat de groep met leskist, schepnetten, modderzeef etc. naar een sloot in de omgeving van de school.

Daar wordt met diverse proefjes; o.a. temperatuur, helderheid en zuurgraad de kwaliteit van het water gemeten. Ook wordt gekeken naar de aanwezigheid van planten en dieren.

 

Het waterrapport

Na de pauze wordt met de leerlingen het waterrapport opgemaakt.

Over de metingen wordt h.e.e.a. uitgelegd door de Groene Basis.

Daarna kunnen de resultaten vergeleken worden met eerdere metingen aan dezelfde sloot. 


31 aug 2017 - Ambitiegesprekken groep 8
Preview foto In groep 8 gaan we verder met de ambitiegesprekken. Samen met u en uw kind bespreken we welke wensen er zijn voor het vervolgadvies. We bespreken of die ambitie haalbaar is en of er verandering nodig is in resultaten en/of werkhouding. 

Aan het eind van het gesprek worden doelen opgesteld voor het laatste schooljaar. Deze zijn gericht op de (passende) vorm van vervolgonderwijs zodat uw zoon of dochter hier bewust naar toe gaat werken. Gedurende de maanden die nog volgen zal de leerkracht van groep 8 regelmatig met uw zoon of dochter kijken naar deze uitgezette doelen en evalueren of deze ambities waargemaakt zijn. 

 

De ambitiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 18 september van 08.30 uur tot 20.30 uur. Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen voor het inschrijven voor deze gesrpekken. Nog even voor de duidelijkheid: het is wel de bedoeling dat uw zoon of dochter aanwezig is tijdens dit gesprek. 

 


31 aug 2017 - Excursie Molen de Vlieger (Mondriaan)
Preview foto Op 14 september hebben de kinderen uit de groep een excursie naar Molen de Vlieger. Daar krijgen ze een les over de kunst van Mondriaan. We gaan hier op de fiets naar toe. IEDEREEN MOET DUS OP 14 SEPTEMBER MET DE FIETS NAAR SCHOOL!!!!! Ik ben nog op zoek naar 5 begeleiders voor deze excursie. Aanmelding kan via de mail (pmerk@emmaus.lucasonderwijs.nl). We vertrekken om 10.15 van school. De excusie is van 10.45 uur tot 11.45 uur. We zijn dus weer op tijd terug op school voor de overblijf. 

 

Inhoud

Ontwikkeling in de schilderstijl van "impressionisme" naar "abstract"

Dit seizoen biedt Molen de Vlieger een expositie van molenschilderijen van Piet Mondriaan. De meeste mensen kennen Piet Mondriaan als de schilder van de schilderijen met de rood-blauw-gele vlakjes. Maar Mondriaan is, zoals vele schilders, begonnen met het schilderen in realistische stijl. In de periode van 1902 tot 1911 maakte hij wel meer dan 20 schilderijen van molens. De Oostzijdse molen aan de Gein in Abcoude was precies zo'n molen zoals de molen hier in Voorburg. Mondriaan kende de molenaar heel goed en ging vaak bij hem op bezoek. Hij wist dus ook hoe de molen er van binnen uitzag.
Aan de hand van 5 schilderijen wordt de ontwikkeling van de schilderstijl, van impressionistisch naar abstract, duidelijk gemaakt.

 

Doelstelling

Het doel van de les is inzicht te geven in de verschillende schilderstijlen en begrippen zoals realistisch, impressionistisch, luminisme, kubisme en abstract.

 

Werkvorm

De leerlingen krijgen een rondleiding in de molen in groepen van maximaal 7 leerlingen en een leerkracht of begeleider. De rondleiding duurt 45 minuten en wordt gegegeven door de molenaar en enkele vrijwilligers. Een klein deel van de rondleiding wordt buiten gegeven.
Er kunnen 5 groepen tegelijk worden rondgeleid. 


24 aug 2017 - Start Schooljaar groep 8
Preview foto Groep 8, het laatste jaar. Spannend! Het zal een jaar worden van vele laatste keren maar ook van eerste keren. Schoolkamp, musical, eindtoets, schoolbezoeken maar ook van afscheid nemen van vrienden en vriendinnen en afscheid van de Emmaüs. 

 

De eerste week zit er bijna op en ik hoop dat iedereen een leuke, gezellige, leerzame en uitdagende week heeft gehad. Ik heb genoten van de kanjers uit de groep. Fijn om ze na twee jaar weer terug te zien!