Kids

Nieuws

03 november 2017

Doneer je schoolhek!

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. 

Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt daalt, terwijl we voor veel kinderen op zoek zijn naar een pleeggezin. In de landelijke Week van de Pleegzorg (1-8 nov) is Jeugdformaat daarom gestart met een nieuwe wervingsactie: Doneer je schoolhek en help mee bij het vinden van nieuwe pleegouders!

De Emmaüs doet natuurlijk mee met dit initiatief. Daarnaast maken de groepen 8 deel uit van het project 'pleegkind voor 1 dag'. Zie de groepspagina's van groep 8 voor meer informatie. 


Doneer je schoolhek!